ทักษะทันสมัยสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ

วันนี้มีงานฝึกอบรมงานนึงที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟัง
งานจัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

skill

ข้อมูลทั่วไปของงานฝึกอบรม
ชื่องานภาษาไทย : ทักษะทันสมัยสำหรับนักวิชาชีพสารสนเทศ
ชื่องานภาษาอังกฤษ : New Age Skills for Information Professionals
วันที่จัดงาน : วันที่ 30 มิถุนายน 2552
เวลาการจัดงาน : 8.30-16.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จัดโดย ศูนย์ความรู้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

งานนี้เป็นงานที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่อยากเป็นนักสารสนเทศยุคใหม่
เนื่องจากในการฝึกอบรมครั้งนี้มีหัวข้อที่เน้นทางด้าน web 2.0 ด้วย

ลองดูหัวข้อที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่า
– การบริหารความเปลี่ยนแปลงกับทักษะทันสมัยสำหรับนักสารสนเทศ
– Social web… การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์

ทักาะเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นต่อวงการวิชาชีพเราอย่างยิ่ง
การบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในต่อนี้
เพราะการทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยง
พอเกิดวิกฤตกับเรา เราก็อาจจะคิดหรือแก้ปัญหาไม่ได้

ส่วนทักษะทางด้าน Social web ยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยครับ
เพราะว่าเป็นการใช้เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตในการสร้างชุมชนออนไลน์ต่างๆ ด้วย

การอบรมในครั้งนี้วิทยากรของงานนี้คือ
– รศ.ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน
– น.ส. ประดิษฐา ศิริพันธ์

ค่าอบรมในครั้งนี้ก็ 1400 บาทเท่านั้นเองครับ
ถ้าเทียบกับความรู้ที่ได้ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับ

เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้ที่
http://klc.tistr.or.th/include/download/IPskill-training_20090630.pdf

Related posts

Leave a Comment