ฝึกงาน 1 : ฝึกงานในห้องสมุด

เมื่อวานผมได้แนะนำการฝึกงานแบบกว้างๆ ของนักศึกษาเอกบรรณฯ ไปแล้วนะครับ วันนี้ผมจะขอเสนอเรื่องการฝึกงานแบบตรงสายงาน (ฝึกงานในห้องสมุดเต็มรูปแบบ) จากที่ผมเคยบอกเกี่ยวกับการฝึกงานในประเภทนี้ ว่า:- 1. เด็กเอกบรรณฯ ทุกคน จะต้องเคยผ่านการฝึกงานที่ห้องสมุดสถาบันการศึกษาของตัวเอง 2. เป็นการฝึกงานในรูปแบบที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเป็นบรรณารักษ์แบบจริงๆ 3. เป็นการฝึกงานในรูปแบบที่เหมาะสำหรับคนที่อาจเป็นบรรณารักษ์ในวงการราชการ หรือสถานศึกษา 4. เป็นการฝึกงานที่เน้นการฝึกงานทุกส่วนในห้องสมุด นี่ก็เป็นเพียงคุณสมบัติแบบคร่าวๆ ของการฝึกงานประเภทนี้ สถานที่สำหรับฝึกงานที่ผมจะแนะนำ คือ :- 1. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา (เลือกได้มากมายในประเทศ) 2. ห้องสมุดของหน่วยงานราชการ 3. ห้องสมุดประชาชน 4. หอสมุดแห่งชาติ สิ่งที่น้องๆ จะได้ฝึกจากสถานที่ดังกล่าวนี้ เช่น – งานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ – งานทำตัวเล่มทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ประทับตรา, ติดสัน, ห่อปก ฯลฯ – งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ – งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ – งานบริการต่างๆ ในห้องสมุด เช่น ยืมคืน สมัครสมาชิก – งานอื่นๆ ที่มีในห้องสมุด โดยรวมการฝึกงานในลักษณะนี้ น้องๆ จะได้รับการฝึกงานในสายงานบรรณารักษ์ครบทุกรูปแบบเลย ซึ่งผมว่าถ้าน้องๆ อยากทำงานในสายงานของห้องสมุด หรือบรรณารักษ์ การฝึกงานในลักษณะนี้จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจงานห้องสมุดมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านห้องสมุดสำหรับอนาคตเลยก็ว่าได้ ยังไงก็ลองเอาไปคิดดูนะครับ แต่ผมก็แอบเชียร์ให้น้องๆ เลือกสายนี้เหมือนกัน อิอิ