ตัวอักษร A-Z กับวงการห้องสมุด

A B C D E F G ….. X Y Z ท่องกันไว้เลยนะครับ เพราะวันนี้ผมจะนำตัวอักษรเหล่านี้มาเชื่อมกับวงการห้องสมุดและบรรณารักษ์ให้เพื่อนๆ อ่าน ตัวอักษรตั้งแต่ A-Z เพื่อนๆ คิดว่า แต่ละตัวสามารถใช้แทนคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ได้บ้าง สำหรับผม ผมนึกถึงคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ A ? AACR2 (มาตรฐานการลงรายการในบัตรรายการ) B ? BOOK(หนังสือ แน่นอนถ้าในห้องสมุดไม่มีหนังสือก็คงไม่ใช่ห้องสมุด) C ? Circulation (บริการยืมคืน) D ? DDC (Dewey Decimal Classification) (การจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้) E ? Encyclopedia (สารานุกรม ในห้องสมุดก็มีรวบรวมไว้เช่นกัน) F ? Free everything (ฟรีทุกอย่าง (ยกเว้นบางห้องสมุด)) G ? Green Library (ห้องสมุดสีเขียว หรือห้องสมุดเพื่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มที่กำลังมาแรง) H ? Help desk (มุมให้ความช่วยเหลือด้านสารสนเทศ) I ? IFLA (International Federation of Library Associations) (สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด) J ? Journal (วารสารวิชาการ) K ? Knowledge Center (ศูนย์รวมความรู้) L ? LC (ชื่อหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นชื่อเรียกการจัดหมวดหมู่แบบรัฐสภาอเมริกัน) M ? MARC…