Koha – Open Source for ILS

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติฉบับ Open Source ตัวนึงที่ผมจะแนะนำก็คือ KOHA ซึ่งในเมืองไทยเองก็มีหลายๆ ที่เริ่มนำเข้ามาใช้กันมากขึ้นแล้ว วันนี้ผมจึงขอแนะนำโปรแกรมตัวนี้ให้เพื่อนๆ รู้จักกัน เริ่มจากความเป็นมาของโปรแกรมตัวนี้ Koha ถูกพัฒนาโดยบริษัท Katipo Communications ในปี 1999 การพัฒนาครั้งนี้ทางบริษัทตั้งใจจะพัฒนาให้ Koha กับ Horowhenua Library ในประเทศนิวซีแลนด์ และทำการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกในปี 2000 ในปี 2001 ระบบ Koha สามารถรองรับการทำงานในหลายภาษา เช่น ฝรั่งเศส จีน อาหรับ ฯลฯ และในปี 2002 Koha ได้มีการพัฒนาให้เข้าสู่วงการมาตรฐานมากขึ้น ด้วยการสนับสนุนการทำงานของบรรณารักษ์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น MARC และ Z39.50 จนในปี 2005 บริษัท Liblime ได้เข้ามาสนับสนุนในการพัฒนามากขึ้น จนสามารถพัฒนาระบบ Koha ให้สามารถเชื่อมโยงการจัดทำดรรชนี และการพัฒนาการสืบค้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สรุปวิวัฒนาการของโปรแกรม 1999 – ออกแบบและสร้างโปรแกรม Koha 2000 – ติดตั้งครั้งแรกที่ Horowhenua Library ในประเทศนิวซีแลนด์ 2001 – พัฒนาให้รองรับหลายภาษา 2002 – พัฒนาให้การทำงานสนับสนุนมาตรฐาน MARC และ Z39.50 2005 – ปรับปรุงระบบให้เข้ากับโปรแกรม Zebra (ระบบการจัดทำ Index) ความสามารถของ Koha 1. ระบบบริหารจัดการ (Administration) – ระบบควบคุมโปรแกรม (Global System Preferences) – ระบบการกำหนดพารามิเตอร์เบื้องต้น…