LibrarianMagazine ปีที่ 2 เล่ม 1

นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ ปี 2 เล่มที่ 1 ออกในเดือนมกราคม 2552 ฉบับนี้เป็นฉบับเริ่มต้นปีที่ 2 ของนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์นะครับ เริ่มต้นปีที่ 2 ของนิตยสารบรรณารักษ์ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ทั้งในวงการห้องสมุดและวงการบรรณารักษ์อีกแล้วนะครับ เปิดต้นฉบับด้วยศูนย์ข้อมูลของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 แม้ว่าจะไม่ได้เรียกว่าห้องสมุดแบบตรงๆ แต่อย่างน้อยศูนย์ข้อมูล ก็ถือว่าเป็นพี่น้องในวงการห้องสมุดอยู่ดีนะครับ เนื้อหาในนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์เล่มนี้ มีดังนี้ เรื่องจากปก – ศูนย์ข้อมูลเทป สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เรื่องพิเศษ – รวมภาพงานประชุมวิชาการ เรื่อง? “เสริมสร้างสังคมการเรียนรู้ : การเข้าถึงสภาพที่แตกต่างของสังคม” เรื่องพิเศษ – เยี่ยมบ้าน รศ.ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน พาเที่ยวห้องสมุด – สถาบันไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ พาเที่ยวห้องสมุด – เส้นทางพาชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บทความและเรื่องแปล – มาทำดีกับลูกน้องกันเถอะ บทความและเรื่องแปล – STRONG PASSWORD ท่องเที่ยว ดูงาน? – จากมหาวิทยาลัยทางด้านศาสนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งเกาะฮ่องกง บรรณารักษ์เล่าเรื่อง – ปราสาทพระวิหาร: เทวสถานแห่งความทรงจำ? มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ บรรณารักษ์เล่าเรื่อง – เรื่องเล่าจากอินเดีย (ตอนจบ) บรรณารักษ์เล่าเรื่อง – ประสบการณ์จากการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (ILC) เรื่องสั้น – บรรณารักษ์ป้ายแดง เรื่องเล่าจากผู้อ่าน – หิ้วกล้องท่องพิพิธภัณฑ์สิงค์โปร์ เป็นยังไงกันบ้างครับกับฉบับปีที่ 2 ของนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ นิตยสารออนไลน์ที่ยังคงมีอุดมการณ์ในการนำเสนอข้อมูลด้านห้องสมุดและบรรณารักษ์ต่อไป ยังไงซะ ผมก็ยังคงติดตามอ่านอยู่เรื่อยๆ นะครับ เว็บไซต์บรรณารักษ์ออนไลน์ : http://www.librarianmagazine.com นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ ปี 2…