ม.อ. ตรัง รับบรรณารักษ์อยู่นะ

งานบรรณารักษ์มาแล้วจ้าาาาาาาา วันนี้ขอเอาใจคงต่างจังหวัดบ้างนะครับ มีเพื่อนๆ บรรณารักษ์คนไหนอยากทำงานที่จังหวัดตรังบ้าง ลองอ่านเรื่องนี้ดูนะ มีหลายคนเรียกร้องให้ผมเอางานบรรณารักษ์ในต่างจังหวัดมาลงให้บ้าง วันนี้ผมก็เลยตามใจเพื่อนๆ สักหน่อยนะครับ คือเอาตำแหน่งบรรณารักษ์ว่าง ในต่างจังหวัดมาลง ตำแหน่งบรรณารักษ์ที่ว่างนี้เป็นของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับบรรณารักษ์จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยเงินเดือนขึ้นอยู่กับวุฒิที่จบมานะครับ ถ้าจบ ป.ตรี = 10,320 บาท หรือถ้าจบ ป.โท = 12,610 บาท ครับ หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ คือ – ให้บริการในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง – จัดหาและพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง – จัดหมวดหมู่ และจัดทำระบบสืบค้น – พัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง – ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนและภาระหน้าที่ช่างสอดคล้องดีจริงๆ เลยนะครับ เงินเดือนระดับแบบนี้ แล้วต้องทำงานด้านไอทีของห้องสมุดควบไปด้วย ดังนั้นขอเตือนสำหรับผู้ที่จะสมัครนะครับว่า ควรรู้ด้านไอทีบ้าง เพราะหน้าที่ที่ต้องจัดทำเว็บไซต์นี้คงต้องใช้ความสามารถหน่อยแหล่ะ หากเพื่อนๆ สนใจตำแหน่งนี้ ลองอ่านคุณสมบัติของผู้สมัครต่อเลยดีกว่า คุณสมบัติของผู้สมัคร – จบ ป.ตรี หรือ ป.โท ด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ หรือวิชาที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้งานโปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ และตกแต่งภาพได้ – มีความรู้เรื่องการจัดหมวดหมู่และทำรายการสืบค้น – พูด อ่าน เขียนภาาาอังกฤษได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ – มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำหนดการในการรับสมัครนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่? 19 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2552 วิธีการในการคัดเลือก ที่นี่จะใช้การพิจารณา 3 ขั้น คือ…

ดูงานที่หอจดหมายเหตุ ม.พายัพ

วันนี้ผมพาเพื่อนๆ กลับมาเที่ยวที่เชียงใหม่กันอีกรอบนะครับ แต่ก่อนที่ผมจะพาไปเที่ยวห้องสมุด ผมขอแนะนำหอจดหมายเหตุก่อนนะครับ หอจดหมายเหตุที่ผมจะพาไปเที่ยว คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ นะครับ ข้อมูลทั่วไปของหอจดหมายเหตุแห่งนี้ สถานที่ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 053-242484, 053-243969 และ 053-306512-3 เว็บไซต์ : http://archives.payap.ac.th การดูงานของผมเริ่มจากการฟังคำอธิบายประวัติความเป็นมาของหอจดหมายเหตุ ซึ่งทำให้รู้ว่าเดิมทีแล้ว หอจดหมายเหตุแห่งนี้เน้นการจัดเก็บเอกสารของสภาคริสตจักรนิกายโปรเตสแตนท์ รวมถึงมีการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อนๆ หลายๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า จดหมายเหตุคืออะไร ผมจึงขอนำความหมายและคำอธิบายของ จดหมายเหตุ มาลงให้เพื่อนๆ อ่านนะครับ ?เอกสารจดหมายเหตุ? หมายถึง เอกสารสำนักงานของหน่วยงานราชการ หรือเอกชนใด ๆ ซึ่งถูกประเมินแล้วว่ามีคุณค่าที่จะเก็บรักษาไว้อย่างถาวร เพื่อการอ้างอิงและวิจัย และถูกเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานจดหมายเหตุ หลังจากที่เพื่อนๆ ได้ทำความรู้จักกับคำว่า ?เอกสารจดหมายเหตุ? แล้ว ผมก้อยากให้เพื่อนๆ ลองอ่านปณิธานของหอจดหมายเหตุแห่งนี้ดูนะครับ “มุ่งสู่ความเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนโดยเน้น ข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ และคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่สมบูรณ์ที่สุดรวมทั้ง ความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุเอกชนของประเทศ” เห็นหรือยังครับว่า เขาเป็นที่หนึ่งในเรื่องของเอกสารจดหมายเหตุด้านศาสนาคริสต์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด การจัดการส่วนงานต่างๆ ในหอจดหมายเหตุ แบ่งการดูแลเป็น 5 ส่วนงาน คือ – งานบริหารสำนักงาน – งานจัดเก็บเอกสาร – งานให้บริการ – งานอนุรักษ์ และบำรุงรักษา – งานพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ผมยังได้ถามขึ้นขั้นตอนในการให้บริการกับผู้ใช้บริการอีกด้วย โดยขั้นตอนมีดังนี้ 1. ผู้ใช้มาขอใช้บริการ 2. เจ้าหน้าที่จะมาให้คำแนะนำในการใช้ศูนย์ 3. เลือกหัวข้อได้จากเครื่องมือช่วยค้นต่างๆ เช่น บัตรรายการ,…