ฝึกงาน 2 : ฝึกงานห้องสมุดเฉพาะ

จากเมื่อวานที่ผมแนะนำให้ไปฝึกงานห้องสมุดทั่วไป วันนี้ผมขอแนะนำการฝึกงานในห้องสมุดอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ ห้องสมุดเฉพาะ กล่าวคือ นอกจากน้องๆ จะได้ฝึกในวิชาทางด้านบรรณารักษ์แล้ว น้องๆ จะได้รู้จักการใช้ศาสตร์ความรู้เฉพาะทางในห้องสมุดนั้นๆ ด้วย จากประสบการณ์ส่วนตัวของผม การฝึกงานในห้องสมุดแบบปกติ จะทำให้ผมเข้าใจการทำงานในลักษณะของห้องสมุดทั่วไป แต่ผมเริ่มรู้สึกว่าอยากได้อะไรที่มากกว่าการฝึกงานในห้องสมุดทั่วไปอีก คำแนะนำของอาจารย์หลายๆ คนจึงบอกกับผมว่า ลองไปดูพวกห้องสมุดเฉพาะทางดีมั้ย เผื่อว่าจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ อีกรูปแบบนึง นั่นจึงเป็นที่มาของการแนะนำการฝึกงานในสถานที่แบบนี้ สถานที่สำหรับฝึกงานที่ผมจะแนะนำ คือ :- 1. ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น 2. ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ 3. ห้องสมุดมารวย 4. ห้องสมุดเพื่อการออกแบบ (TCDC) 5. ห้องสมุดแฟชั่น ความรู้ทางด้านห้องสมุด + ความรู้เฉพาะทาง เช่น ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น = ความรู้ด้านห้องสมุด + ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ = ความรู้ด้านห้องสมุด + ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดมารวย = ความรู้ด้านห้องสมุด + ความรู้ด้านการเงิน และการลงทุน การฝึกงานในรูปแบบนี้ เหมาะสำคัญคนที่ชอบงานห้องสมุดในรูปแบบของการประยุกต์ใช้ เพราะการทำงานห้องสมุดเฉพาะเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในความรู้เฉพาะด้านด้วย และก็ต้องให้บริการผู้ใช้ในรูปแบบของผู้เชียวชาญองค์ความรู้ด้านนั้นๆ ด้วย เอาเป็นว่าการฝึกงานในรูปแบบนี้ผมก็แนะนำให้ไปฝึกงานเช่นกัน