LibrarianMagazine ปีที่ 1 เล่ม 2

นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ ปี 1 เล่มที่ 2
ออกในเดือนมกราคม 2551

libmag12

ในเล่มนี้เนื้อหาก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ
ลองเข้าไปดูเนื้อหาในเล่มนี้กันดูนะครับ

เนื้อหาในนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์เล่มนี้
มีดังนี้

พาเที่ยวห้องสมุดด้วยภาพ – ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง

พาเที่ยวห้องสมุดด้วยภาพ – ห้องสมุดโรงเรียนสารวิทยา

หนังสือเด่นประจำเดือน -? หนังสือพระนิพนธ์ โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

เรื่องพิเศษประจำฉบับ – ผมเป็นผมทุกวันนี้เพราะห้องสมุด

เรื่องพิเศษประจำฉบับ – ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน

เยี่ยมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ – บทสัมภาษณ์? รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์?? มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณารักษ์ – ห้องสมุดประชาชนห้องสมุดของทุกคน

บรรณารักษ์ – การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนแนวคิดใหม่

ท่องเที่ยว ดูงาน – ห้องสมุดในสหรัฐอเมริกา

ท่องเที่ยว ดูงาน – มรดกความทรงจำด้านภาพและเสียง (ตอนจบ)

บทความ เรื่องสั้น เรื่องแปล – เขียนทำไม? (2)

บทความ เรื่องสั้น เรื่องแปล – ห้องสมุดประธานาธิบดี

จากชั้น(หนังสือ) สู่..จอ – Flowers for Algernon

เรื่องดีๆ มีประโยชน์แบบนี้ผมเลยต้องขอบอกต่อ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์นะครับ

เว็บไซต์บรรณารักษ์ออนไลน์ : http://www.librarianmagazine.com

นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ ปี 1 เล่ม 2 :
http://www.librarianmagazine.com/VOL1NO2/index.html

Related posts

Leave a Comment