LibrarianMagazine ปีที่ 1 เล่ม 1

นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ ปี 1 เล่มที่ 1
ออนไลน์ครั้งแรกวันที่ 1 ธันวาคม 2550

libmag11

แค่เล่มเปิดตัวก็มีเนื้อหาเยอะเลยนะครับ
เอาเป็นว่าลองเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าใน นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ จะมีเนื้อหาอะไรที่น่าสนใจบ้าง

เนื้อหาในนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ มีดังนี้

พาเที่ยวห้องสมุดด้วยภาพ – สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พาเที่ยวห้องสมุดด้วยภาพ – สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พาเที่ยวห้องสมุดด้วยภาพ – อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เยี่ยมภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ – บทสัมภาษณ์? ผศ.ดวงกมล อุ่นจิตติ มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณารักษ์ – บรรณารักษ์นักเขียน (1)

บรรณารักษ์ – หนึ่งวันกับบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ – Military library

ท่องเที่ยว ดูงาน – มรดกความทรงจำด้านภาพและเสียง (1)
หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติลาว

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ – ICT กับของฟรีที่คนไทยชอบ

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ – งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550

บทความ เรื่องสั้น เรื่องแปล – ฝรั่งเศสเปิดตัว ห้องสมุดดิจิทัลภาษาฝรั่งเศส

บทความ เรื่องสั้น เรื่องแปล – มีลูกเล่นบ้าง ใช่ทำแต่งานอย่างเดียว

จากชั้น(หนังสือ) สู่..จอ – ข้างหลังภาพ โดย คนเดินตั๋ว

ธุรกิจและบริการสำหรับห้องสมุด – ธุรกิจฐานข้อมูลในประเทศไทย

ธุรกิจและบริการสำหรับห้องสมุด – Booknet เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

นี่เป็นเพียงปฐมบทแห่งการเริ่มต้นนิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์เท่านั้นนะครับ
ยังไงก็ลองติดตามอ่านในเล่มอื่นๆ ด้วยนะครับ คุณภาพเขาคัดจริงๆ เล่มนี้

เว็บไซต์บรรณารักษ์ออนไลน์ :
http://www.librarianmagazine.com

นิตยสารบรรณารักษ์ออนไลน์ ปี 1 เล่ม 1 : http://www.librarianmagazine.com/VOL1NO1/index.html

Related posts

Leave a Comment