No Image

ห้องสมุดกับทิศทางในการใช้ Social Networking ปีหน้า

December 28, 2009 libraryhub 6

อีกไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่ปี 2010 แล้วนะครับ วันนี้ผมจึงขอนำเสนอบทความเรื่อง “แนวโน้มของการใช้ social networking ในวงการห้องสมุดปี 2010” นะครับ บทความนี้ต้นฉบับมาจากเรื่อง “Top 10 Social Networking in Libraries Trends for 2010” สาระสำคัญของบทความชิ้นนี้คือการชี้ให้เห็นถึงทิศทางในการใช้ Social Networking ต่างๆ เพื่องานห้องสมุด […]