No Image

GM Group กำลังรับสมัครบรรณารักษ์

December 22, 2009 libraryhub 3

ประกาศ ประกาศ รับสมัครงานบรรณารักษ์มาอีกแล้ว คนที่กำลังหางานด้านบรรณารักษ์โปรดอ่านเรื่องนี้เลยนะครับ เพราะว่าบริษัทที่รับสมัครบรรณารักษ์ตอนนี้คือ บริษัทในกลุ่ม GM (GM Group) ตำแหน่งที่ GM Group ต้องการ คือ Information Officer and Librarian หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า? “เจ้าหน้าที่สารสนเทศ และ บรรณารักษ์” นั่นเอง หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ […]