No Image

CTWphotocamp รอบสองยังสนุกเหมือนเดิม

December 19, 2009 libraryhub 1

หลังจากที่มีการจัด #CTWphotocamp รอบแรกไปแล้ว (อ่านได้ที่ CTWphotocamp งานถ่ายรูปที่ไม่มีทางเหงา) ก็มีเสียงเรียกร้องให้จัด #CTWphotocamp ขึ้นอีกรอบ ดังนั้นงาน #CTWphotocamp จึงกลับมาอีกครั้ง งาน #CTWphotocamp ครั้งที่ 2 นี้จัดในวันที่ 12 ธันวาคม 2552 โดยยังคง concept เหมือนเดิมครับ คือ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว […]