การวางแผนสำหรับอาคารห้องสมุดสมัยใหม่ ตอนที่ 2

วันนี้ผมขอสรุปหนังสือเรื่อง “Planning the modern public library building” ต่อเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะพูดในบทที่สอง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดขนาดของอาคารห้องสมุด ขอแจ้งรายละเอียดทั่วไปของหนังสือเล่มนี้อีกที ชื่อหนังสือ : Planning the modern public library building แก้ไขและเรียบเรียงโดย : Gerard B. McCabe, James R. Kennedy สำนักพิมพ์ : Libraries Unlimited Chapter 2 : Before Sizing Your Building เป็นบทที่ว่าด้วยการกำหนดขนาดของอาคารห้องสมุด ในบทนี้จะเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวคิดของห้องสมุดสองแบบคือ – ห้องสมุดสถานศึกษา – ต้องดูจาก need, collection, equipment – ห้องสมุดสาธารณะ – ต้องดูจาก collection, need, equipment เท่าที่อ่านมาจะสรุปได้ว่า ?ห้องสมุดสถานศึกษาจะเลือกเนื้อหาของทรัพยากรเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนก่อน แล้วค่อยตัดสิ่งใจในการเลือกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศทีหลัง เมื่อได้รูปแบบแล้วจึงจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการนั้นๆ? ?ห้องสมุดสาธารณะไม่จำเป็นต้องเลือกที่เนื้อหาเพราะว่า ผู้ใช้บริการคือคนทั่วไป แต่สิ่งที่สำคัญในการให้บริการคือ การเลือกรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศมากกว่า? ส่วนในเรื่องของการกำหนดขนาดอาคารห้องสมุด และสถานที่กันดีกว่า โดยเพื่อนๆ จะต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ซะก่อน จึงจะกำหนดขนาดของห้องสมุดได้ – กลุ่มผู้ใช้บริการของห้องสมุดเป็นใคร มีปริมาณมากน้อยแค่ไหน – คุณให้คำจำกัดความของคำว่า ?บริการที่ดี? ว่าอะไร – ทรัพยากรสารสนเทศมีรูปแบบใดบ้าง – งบประมาณที่ใช้สร้าง และต่อเติมมีมากน้อยเพียงใด – ระบุที่นั่งสำหรับให้บริการไว้เท่าไหร่ และจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในห้องสมุดมีจำนวนเท่าไหร่ – เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่ต้องติดตั้งในห้องสมุดมีอะไรบ้าง เช่น โทรทัศน์ เคาน์เตอร์ ฯลฯ –…

การวางแผนสำหรับอาคารห้องสมุดสมัยใหม่ ตอนที่ 1

วันนี้ผมขอสรุปข้อมูลจากหนังสือที่ผมกำลังอ่านในช่วงนี้นะครับ ชื่อเรื่องว่า ?Planning the modern public library building? ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และการสร้างห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ รายละเอียดทั่วไปของหนังสือเล่มนี้ ชื่อหนังสือ : Planning the modern public library building แก้ไขและเรียบเรียงโดย : Gerard B. McCabe, James R. Kennedy สำนักพิมพ์ : Libraries Unlimited พอได้อ่านแล้วก็ไม่อยากเก็บความรู้ไว้คนเดียวอ่ะครับ ผมก็เลยขอทำสรุปหัวข้อสำคัญๆ มาให้เพื่อนๆ ได้อ่านเช่นกัน ครั้นจะอ่านวันเดียวก็คงไม่จบ ผมก็เลยค่อยๆ ถยอยอ่านไปที่ละบทก็แล้วกัน เริ่มจากวันนี้ผมจะสรุปบทที่ 1 ให้อ่านนะครับ Chapter 1 : Early planning for a new library เป็นบทที่ว่าด้วยสิ่งที่เราควรรู้ก่อนการวางแผนที่จะสร้างอาคารห้องสมุดใหม่ ปัญหาทั่วไป ข้อจำกัด การสร้างทีมงาน การหาที่ปรึกษา ฯลฯ Problem with the existing building – Demographic Changes (เน้นสภาพชุมชนทั่วไปในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) – Collection (ดูความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ, การจำแนกชั้นหนังสือ, การเลือกชั้นหนังสือ) – Seating Capacity (ความจุของที่นั่งที่จะรองรับผู้ใช้บริการของห้องสมุด) – Library as a place – Physical Problem in the building (สภาพทางกายภาพของห้องสมุด เช่น แสง อากาศ…