No Image

การวางแผนสำหรับอาคารห้องสมุดสมัยใหม่ ตอนที่ 2

December 4, 2009 libraryhub 1

วันนี้ผมขอสรุปหนังสือเรื่อง “Planning the modern public library building” ต่อเลยนะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะพูดในบทที่สอง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดขนาดของอาคารห้องสมุด ขอแจ้งรายละเอียดทั่วไปของหนังสือเล่มนี้อีกที ชื่อหนังสือ : Planning the modern public library building แก้ไขและเรียบเรียงโดย : Gerard B. McCabe, James […]

No Image

การวางแผนสำหรับอาคารห้องสมุดสมัยใหม่ ตอนที่ 1

December 4, 2009 libraryhub 4

วันนี้ผมขอสรุปข้อมูลจากหนังสือที่ผมกำลังอ่านในช่วงนี้นะครับ ชื่อเรื่องว่า ?Planning the modern public library building? ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และการสร้างห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ รายละเอียดทั่วไปของหนังสือเล่มนี้ ชื่อหนังสือ : Planning the modern public library building แก้ไขและเรียบเรียงโดย : Gerard B. McCabe, […]