การประชุมนานาชาติ ?จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล?

ขอประชาสัมพันธ์งาน การประชุมนานาชาติ ?จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล?
ซึ่งจัดโดย โครงการจดหมายเหตุมานุษยวิทยา ของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

banner

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานประชุมนานาชาตินี้
ชื่องานประชุมภาษาไทย : จดหมายเหตุวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
ชื่องานประชุมภาษาอังกฤษ : Archiving Culture in the Digital Age
วันที่จัดงาน : 6 – 7 สิงหาคม 2552
สถานที่จัดงาน : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จัดโดย : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หัวข้อที่น่าสนใจของการประชุมนานาชาติครั้งนี้ เช่น
– จากภาคสนามสู่ประวัติศาสตร์: ภาพสะท้อนจากงานวิจัยของนักมานุษยวิทยาในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
– ข้อมูลทางโบราณคดีในงานจดหมายเหตุ
– คุณค่าของเอกสารงานวิจัยภาคสนามต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาการของการเก็บข้อมูลภาคสนาม
– ข้อกังขาต่อการนำบันทึกภาคสนามเผยแพร่ออนไลน์
– การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในงานจดหมายเหตุมานุษยวิทยา: ข้อควรตระหนักด้านกฎหมายและจริยธรรม
– เมื่อภาพคืนสู่ที่มา ? กรณีการผลิตภาพยนตร์สารคดีในภาคเหนือของประเทศไทย เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมและการนำไปใช้ที่หลากหลาย
– ข้อขัดแย้ง หรือสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้??หอจดหมายเหตุรัฐและกฎระเบียบโดยเจ้าของวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
– การรวบรวม ดูแล และเชื่อมต่อ: โครงการดิจิทัลฮิมาลายาและการเข้าถึงความรู้ทางวัฒนธรรม
– การจัดทำจดหมายเหตุดิจิทัลส่วนบุคคล
– โครงการฐานข้อมูลจดหมายเหตุมานุษยวิทยาในประเทศไทย
– ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญากับจดหมายเหตุวัฒนธรรม
– การจัดการเอกสารจดหมายเหตุและการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
– การใช้ประโยชน์จากเอกสารจดหมายเหตุ
– โครงการจดหมายเหตุดิจิทัลงานวิจัยในประเทศไทย ? Digital Archives of Research on Thailand (DART)

แค่เห็นหัวข้อแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆ คงจะสนใจนะครับ
ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการทำจดหมายเหตุ ผมว่าเราสามารถนำมาประยุกต์เพื่อทำงานในห้องสมุดได้
ยิ่งเรื่องของการทำ “โครงการจดหมายเหตุดิจิทัล” เราสามารถนำมาศึกษาเพื่อทำ “โครงการห้องสมุดดิจิทัล” ก็ได้

นอกจากงานประชุมนานาชาติแล้ว ในงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน เข้าชมนิทรรศการต่างๆ เช่น
– Tibet in 1938-1939: Photographs from the Ernst Sch?fer Expedition
– Picturing Culture:? Fieldnotes, Still Photos and Motion Pictures
– Foreigners in Siam: หลากหลาย~รำลึก กับ ?จารึกโคลงภาพคนต่างภาษา?

อ๋อ ลืมบอกไปอย่างนึง งานนี้เป็นงานประชุมนานาชาติก็จริง แต่ก็มีบริการแปลภาษาไทยด้วยนะครับ
เพื่อนๆ จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะฟังรู้เรื่องหรือปล่าวด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าฟังงานประชุมนานาชาตินี้ มีอัตราดังนี้
บุคคลทั่วไปต้องเสียค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ส่วนนักศึกษาก็ราคา 500 บาทเท่านั้นครับ

หากเพื่อนๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนๆ สามารถดูได้ที่
http://www3.sac.or.th/archiving_culture/

เอาเป็นว่างานนี้ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดอีกเช่นกัน
งานดีๆ แบบนี้เราต้องบอกต่อครับ อิอิ

Related posts

Leave a Comment