ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์ ม.เกษตร

อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆ ไปหล่ะครับว่าช่วงนี้งานบรรณารักษ์มีเยอะมากเลย วันนี้ผมจึงขอนำเสนอตำแหน่งงานบรรณารักษ์ และนักเอกสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งงานในวันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นงานบรรณารักษ์ หรือ งานนักเอกสารสนเทศก็ตาม คุณสมบัติเบื้องต้นคือ ต้องจบปริญญาโทแล้วเท่านั้นนะครับ มาดูข้อมูลเบื้องต้นของการรับสมัครครั้งนี้กันก่อนนะครับ ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 24 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2552 (ยังเหลือเวลารับสมัครอีกครึ่งเดือนนะครับ) ตำแหน่งที่รับสมัคร – บรรณารักษ์ (ฝ่ายบริการ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,550 บาท – นักเอกสารสนเทศ(ฝ่ายบริการ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,550 บาท – นักเอกสารสนเทศ(ฝ่ายสารสนเทศ) วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 14,550 บาท แต่เท่าที่ผมลองอ่านคุณสมบัติของตำแหน่งทั้งสามแล้ว ผมว่าสองตำแหน่งด้านบนเขาจัดให้เพื่อคนที่จบบรรณารักษ์แบบตรงๆ นะครับ (วุฒิปริญญาโท ด้านบรรณฯ) ส่วนในตำแหน่งที่สามเขาให้คนที่จบสาขาอื่นสมัครนะครับ (วุฒิปริญญาโท ด้านอื่นๆ) เราลองมาดูทีละตำแหน่งดีกว่า ว่าเขาคาดหวังอะไรกันบ้าง (ผมขอยกมาแค่สองตำแหน่งบนนะครับ ที่เหลือเพื่อนสามารถเปิดอ่านได้จาก link ด้านล่างนะ) ตำแหน่งบรรณารักษ์ (ฝ่ายบริการ) – มีความรู้และความสามารถในการบริการ – มีความรู้และความสามารถในการวางแผนจัดกิจกรรม – มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย (เน้นการเขียนที่เป็นลายลักษณ์อักษร) – มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ – มีความรู้และความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ – มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล – มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน – มีความเข้าใจในกฎหมาย กพ ในสถาบันอุดมศึกษา – ติดตามข่าวสารปัจจุบันได้อย่างทันเหตุการณ์ – มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ(ฝ่ายบริการ)…