รับสมัครบรรณารักษ์ มศว องครักษ์

ใครสนใจงานบรรณารักษ์หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มาอ่านได้เลย
เพราะวันนี้เขารับสมัครพนักงานบรรณารักษ์ ทั้งแบบประจำ และแบบชั่วคราว

swu-lib

รายละเอียดของการรับสมัครงาน มีดังนี้
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย? จำนวน 2 อัตรา โดยแบ่งเป็น
1. ตำแหน่ง บรรณารักษ์(พนักงานประจำ) อัตราเงินเดือน ??? 10,788 บาท? จำนวน 1? อัตรา
2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์(พนักงานชั่วคราว) อัตราเงินเดือน ??? 10,788 บาท? จำนวน 1? อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
– สามารถทำงานล่วงเวลาและวันเสาร์-อาทิตย์ได้
– ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษา

ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2552

เพื่อนๆ อยากรู้หรือปล่าวว่าภาระหน้าที่ของงานบรรณารักษ์แต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไร
ผมจะนำมาลงให้เพื่อนๆ ได้อ่านดูนะครับ เพื่อที่จะพิจารณาได้ง่ายขึ้น

บรรณารักษ์(พนักงานประจำ) ภาระงานหลักมีดังนี้

1. บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด
2. บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด
3. บริการให้ยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
5. บริการยืมหนังสือจอง
6. จัดทำระเบียนข้อมูลสมาชิกห้องสมุดและปรับปรุงทะเบียนสมาชิกเก่า
7. งานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เมื่อแรกเข้า
8. บริการผู้ใช้บริการประเภทบุคคลภายนอก
9. ดำเนินการจัดทำหนังสือหาย (lost) และหนังสือชำรุด (Damage)
10. งานบริการหนังสือ
11. บริการ Mobile Circulation
12. จัดเก็บสถิติงานบริการ
13. งานติดตามภาระหนี้สิน
14. งานส่งเสริมการใช้บริการ
15. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ประจำชั้น
16. เพิ่มจำนวนเล่ม (Serial Check In) วารสารภาษาภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษตามชื่อเรื่อง
17. สร้างและแก้ไขดรรชนีบทความภาษาไทย

บรรณารักษ์(พนักงานชั่วคราว) ภาระงานหลักมีดังนี้

1. บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด (ปริญญานิพนธ์, หนังสือสำรอง, หนังสือ set corner, หนังสือมุมคุณธรรม และโสตทัศนวัสดุ)
2. บริการคืนทรัพยากรห้องสมุด
3. บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด
4. บริการยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Inter-Campus Loan)
5. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
6. บริการยืมหนังสือจอง
7. บริการหนังสือสำรอง
8. จัดทำระเบียนข้อมูลสมาชิกห้องสมุดและปรับปรุงทะเบียนสมาชิกเก่า
9. งานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เมื่อแรกเข้า
10. บริการผู้ใช้บริการประเภทบุคคลภายนอก
11. ดำเนินการจัดทำหนังสือหาย (lost) และหนังสือชำรุด (Damage)
12. งานบริการหนังสือ
13. รายงานหนังสือ ส่งคืนประจำวัน (CKI Daily Report)
14. บริการ Mobile Circulation
15. สถิติงานบริการ
16. งานติดตามภาระหนี้สิน
17. งานส่งเสริมการใช้บริการ
18. ดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ประจำชั้น
19. การบริการหนังสือพิมพ์
20. สร้างและแก้ไขดรรชนีบทความภาษาไทย
21. ตรวจสอบความถูกต้องทางบรรณานุกรมของดรรชนีวารสาร (cataloging Complete)

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
– บิดา/มารดาสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้(พนักงานประจำ)
– มีเงินค่าล่วงเวลา
– มีที่พักให้ภายในมหาวิทยาลัย

หากเพื่อนๆ ต้องการสมัครงานบรรณารักษ์ในตำแหน่งดังกล่าวนี้
กรุณาติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.
หรือส่งทางไปรษณีย์ ณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 107 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5421-2, 037-322615
Email address : oklib@swu.ac.th

หากต้องการรายละเอียดมากกว่านี้กรุณาดูที่ http://oklib.swu.ac.th/
ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานประจำ ได้ที่นี่ -เอกสารใบสมัครงาน-
ดาวน์โหลดใบสมัครพนักงานชั่วคราว ได้ที่นี่ -เอกสารใบสมัครงาน-

Related posts

2 Thoughts to “รับสมัครบรรณารักษ์ มศว องครักษ์”

  1. violet

    ไปมั่งดีกว่า

Leave a Comment