เตรียมตัวเป็นบรรณารักษ์ยุค 2.0 กัน

เพื่อให้เพื่อนๆ ทุกคนกลายเป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ ผมจึงเริ่มวางหลักสูตรบรรณารักษ์ยุคใหม่เพื่อพัฒนาเพื่อนๆ

รับสมัครบรรณารักษ์ มศว องครักษ์

ใครสนใจงานบรรณารักษ์หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ มาอ่านได้เลย เพราะวันนี้เขารับสมัครพนักงานบรรณารักษ์ ทั้งแบบประจำ และแบบชั่วคราว รายละเอียดของการรับสมัครงาน มีดังนี้ – รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย? จำนวน 2 อัตรา โดยแบ่งเป็น 1. ตำแหน่ง บรรณารักษ์(พนักงานประจำ) อัตราเงินเดือน ??? 10,788 บาท? จำนวน 1? อัตรา 2. ตำแหน่ง บรรณารักษ์(พนักงานชั่วคราว) อัตราเงินเดือน ??? 10,788 บาท? จำนวน 1? อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ – สามารถทำงานล่วงเวลาและวันเสาร์-อาทิตย์ได้ – ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษา ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 12 มิถุนายน 2552 เพื่อนๆ อยากรู้หรือปล่าวว่าภาระหน้าที่ของงานบรรณารักษ์แต่ละตำแหน่งเป็นอย่างไร ผมจะนำมาลงให้เพื่อนๆ ได้อ่านดูนะครับ เพื่อที่จะพิจารณาได้ง่ายขึ้น บรรณารักษ์(พนักงานประจำ) ภาระงานหลักมีดังนี้ 1. บริการยืมทรัพยากรห้องสมุด 2. บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด 3. บริการให้ยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย 4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 5. บริการยืมหนังสือจอง 6. จัดทำระเบียนข้อมูลสมาชิกห้องสมุดและปรับปรุงทะเบียนสมาชิกเก่า 7. งานปฐมนิเทศสมาชิกใหม่เมื่อแรกเข้า 8. บริการผู้ใช้บริการประเภทบุคคลภายนอก 9. ดำเนินการจัดทำหนังสือหาย (lost) และหนังสือชำรุด (Damage) 10. งานบริการหนังสือ 11. บริการ Mobile Circulation 12. จัดเก็บสถิติงานบริการ 13. งานติดตามภาระหนี้สิน 14. งานส่งเสริมการใช้บริการ 15.…