ห้องสมุดประชาชนควรเก็บค่าสมาชิกหรือเปล่า

มีเรื่องถกเถียงกันในหมู่คนที่ทำงานห้องสมุดด้วยกัน ประเด็นทางด้านการเงินของห้องสมุดถูกหยิบยกขึ้นมาพูดหลายครั้ง