5 เหตุผลที่ทำให้ชาวห้องสมุดต้องสนใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

5 เหตุผลที่ทำให้ชาวห้องสมุดต้องสนใจเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อนำมาใช้ในห้องสมุด คือ

1. แนวโน้มเรื่อง Big Data / Data sciences / AI กำลังได้รับความนิยมที่สูงขึ้น (ไม่สนใจไม่ได้แล้ว)
2. ระบบห้องสมุดหลายๆ ตัวเริ่มมีการเพิ่มฟีเจอร์ในการทำรายงานโดยดึงข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ให้อัตโนมัติ (อันนี้ยังไม่เห็นในเมืองไทย ส่วนใหญ่บรรณารักษ์ดึงออกมาวิเคราะห์เอง)


3. การทำ Data Analytics ในแง่ของหัวเรื่อง / keyword / พฤติกรรมการยืมคืน อาจทำให้เกิดความต้องการใช้ทรัพยากรหรือสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น (การ Suggest Tag)
4. ความสนใจในเรื่องการทำ Analytics มีเพิ่มขึ้น (แถมมีเครื่องมือ (Tool) ให้ใช้เยอะขึ้น)
5. การทำ Data Analytics ในห้องสมุดสามารถนำไปใช้กับการทำ Research ข้อมูลต่างๆ ได้ (สนับสนุนในแง่ของนักวิจัย รวมถึงนักวิจัยสามารถเลือกเรื่อง Data Analytics ไปทำได้ด้วย)

ภาพประกอบ Lincoln University library dashboard (นำเสนอรูปแบบรายงาน dashboard)

เรียบเรียงมาจากหนังสือ “Library Analytics and Metrics, using data to drive decisions and services”

 

Related posts

Leave a Comment