การออกแบบบริการ (Service Design) ในห้องสมุดยุคใหม่

การออกแบบบริการ (Service Design) ต่างๆ ในห้องสมุดยุคใหม่ เริ่มจากการศึกษาเส้นทางในการใช้บริการของลูกค้า (Customer Journey) ค่อยๆ ดูและพยายามหาโอกาสและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้า

การสร้างบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามี 3 แนวทางให้เลือกทำ
1) ต่อยอดบริการเดิมให้มีคุณค่ามากขึ้น
2) สร้างสรรค์บริการในรูปแบบใหม่
3) เปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจและหาหนทางใหม่ๆ ในธุรกิจตนเอง

ตัวอย่างภาพ Customer Journey เราจะพบข้อมูลดังนี้
1. Stage หรือขั้นตอนในการใช้บริการต่างๆ
2. กิจกรรมที่ลูกค้าต้องทำเพื่อให้บรรลุความต้องการ
3. ความรู้สึกและความจำเป็น
4. โอกาสที่น่าจะนำมาพัฒนาและใช้ในการออกแบบบริการ

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ๆ ค่อยๆ เรียนรู้กันไป ห้องสมุดในประเทศไทยที่มีจุดเด่นในเรื่องนี้ คือ TCDC ลองเข้าไปอ่านได้ที่
http://www.tcdc.or.th/projects/ServiceDesignThailand/

หรือดาวน์โหลดหนังสือ “คู่มือการออกแบบบริการ”
http://www.tcdc.or.th/upload/downloads/Service%20Design%20Workbook%20by%20TCDC.pdf

ภาพประกอบจาก infotoday.com

Related posts

Leave a Comment