สัมมนา “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”

November 8, 2018 libraryhub 0

วันนี้ผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครับ สัมมนานี้เป็น “งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561” ของชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

บทบาทของห้องสมุดในการสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนา ICT LITERACY

February 23, 2016 libraryhub 1

มีข่าวฝากมาประชาสัมพันธ์อีกแล้วครับ งานนี้ผมได้เป็นหนึ่งในวิทยากรซะด้วย หากเพื่อนๆ สนใจเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) ผมแนะนำว่าไม่ควรพลาด

TK Forum 2016 : นวัตกรรมห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

February 18, 2016 libraryhub 0

วันนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจแทนการเขียนบล็อกแล้วกัน งานนี้เป็นการประชุมวิชาการที่จัดโดย TK park หรือที่เราเรียกกันง่ายๆ ว่า “TK Forum” งาน TK Forum เป็นอีกงานที่ผมติดตามมาตลอดเนื่องจากเป็นการจัดการประชุมวิชาการที่น่าสนใจมากเป็นอันดับต้นๆ ที่ว่าด้วยเรื่องห้องสมุด บรรณารักษ์ แหล่งเรียนรู้ การอ่าน …… ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเชิญ Speaker มาจากต่างประเทศ (โอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้ฟังวิทยากรระดับโลก)

No Image

งานประชุมวิชาการ เรื่อง Library and Mobile Technology

October 16, 2013 libraryhub 1

ต้องยอมรับจริงๆ ครับ ว่ากระแสทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์แบบพกพา (Mobile Device) ไม่ว่าจะเป็น Tablet หรือ Smartphone กำลังมาแรงจริงๆ เกือบทุกวงการก็พยายามปรับตัวให้เข้าสู่โลกยุคสื่อสารไร้พรมแดน รวมไปถึงวงการห้องสมุดและบรรณารักษ์ของเราด้วย ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดงานประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 เรื่อง Library and Mobile Technology ลองอ่านรายละเอียดกันต่อได้เลยครับ รายละเอียดการประชุมวิชาการนี้เบื้องต้น ชื่องาน […]

No Image

การอบรม สนุกกับหนังสือภาพ และทำสื่อประกอบนิทานอย่างง่าย

July 21, 2013 libraryhub 2

วันนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรมที่น่าสนใจมาบอกให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน การอบรมนี้มีชื่อว่า “สนุกกับหนังสือภาพ และทำสื่อประกอบนิทานอย่างง่าย” วิทยากรมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยด้วยครับ การอบรมนี้ จัดโดย กลุ่มเมล็ดฝัน รายละเอียดการอบรมเบื้องต้น ชื่อการอบรม : สนุกกับหนังสือภาพ และทำสื่อประกอบนิทานอย่างง่าย วิทยากร : MS. Keiko Kato สถานที่จัดงาน : อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ซ.ทองหล่อ 25 วันที่จัด […]

No Image

งานสัปดาห์ห้องสมุด 2556 : มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย

July 12, 2013 libraryhub 0

วันนี้ผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจประจำปี 2556 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยนะครับ งานนี้จัดทุกปีเช่นกัน เป็นงานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37 พุทธศักราช 2556 ซึ่งปีนี้มีธีมหลัก คือ “มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย” รายละเอียดกิจกรรมนี้เบื้องต้น ชื่องาน : การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37 พุทธศักราช 2556 ธีมงาน / หัวข้องาน : มรดกล้ำค่าวรรณคดีไทย […]

No Image

การประชุมวิชาการ บรรณารักษ์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

January 18, 2013 libraryhub 0

มีงานประชุมวิชาการดีๆ มาแนะนำเพื่อนๆ ครับ ซึ่งเป็นงานไม่ใกล้ไม่ไกลตัวผมอีกแล้ว เพราะผมต้องบรรยายในงานนี้ด้วยเช่นกัน งานประชุมวิชาการนี้ใช้ชื่อว่า “บรรณารักษ์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” เอาเป็นว่าน่าสนใจมากๆ สำหรับครูบรรณารักษ์ หรือ บรรณารักษ์ในโรงเรียน รายละเอียดงานประชุมวิชาการเบื้องต้น ชื่องาน : บรรณารักษ์กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถานที่จัดงาน : ห้อง Auditorium2 ชั้น 3 บริษัท นานมีบุ๊คส์ […]

No Image

งานสัมมนามิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

January 3, 2013 libraryhub 1

ปลายเดือนนี้มีงานสัมมนางานหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากๆ นั่นคือ “การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29” นั่นเอง ซึ่งธีมที่จะพูดในปีนี้ คือ เรื่องมิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มาลองอ่านระอียดของงานนี้กัน รายละเอียดงานสัมมนาเบื้องต้น ชื่องาน : การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 29 ธีมงาน : มิติใหม่ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเรียนรวม […]

No Image

การดำเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังเกิดปัญหาวิกฤต

November 4, 2012 libraryhub 0

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้ว มหาอุทกภัยปี 54 ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆ มากมาย ห้องสมุดหลายแห่งต้องสูญเสียทรัพยากรสารสนเทศ บางแห่งอาจไม่ได้สูญเสียทรัพย์สินแต่ก็ไม่สามารถให้บริการผู้ใช้บริการได้ ดังนั้นบทเรียนนี้จึงนำไปสู่การหาแนวทางป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยถ้าเรามีแผนที่ดี ห้องสมุดก็จะสามารถพ้นวิกฤตต่างๆ ไปได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้จึงเกิดขึ้น ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดครั้งนี้ ชื่องาน : การสร้างแผนดำเนินธุรกิจห้องสมุดได้อย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดปัญหาวิกฤต  (Business Continuity Plan /BCP) สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น […]

No Image

บทบาท PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

November 2, 2012 libraryhub 0

กระแสอาเซียนมาแรงฉุดไม่อยู่จริงๆ วงการห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงต้องขอนำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อใหญ่อีกสักครั้ง โดยการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 นี้ มีธีมใหญ่ คือ “บทบาทของ PULINET ในการเตรียมการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” รายละเอียดงานสัมมนาเบื้องต้น ชื่องาน : สัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 3 […]