สัมมนา “ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ”

วันนี้ผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาครับ
สัมมนานี้เป็น “งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ของชมรมห้องสมุดเฉพาะ (ชพ.) สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

รายละเอียดการสัมมนาวิชาการเบื้องต้น
ชื่อหัวข้องานภาษาไทย : ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ
ชื่อหัวข้องานภาษาอังกฤษ : Challenges Librarians and Informationists are Facing
สถานที่จัดงาน : โรงแรม ทีเค พาเลซ (TK Palace Hotel) ถนนแจ้งวัฒนะ
วันและเวลาที่จัด : วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30 น.
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม : มีค่าใช้จ่าย (ดูข้างท้ายบล็อกนี้)

งานสัมมนานี้เป็นงานสัมมนาที่จัดได้ค่อนข้างลงตัวมาก
ทั้งในเรื่องของการวางหัวข้อ กิจกรรมที่จัด ซึ่งผมเชื่อว่าผู้ที่เข้าร่วมมาแล้วคุ้มมากๆ
วิทยากรระดับประเทศอย่าง อ.ทรงพันธ์ (จุฬาฯ) และคนอื่นๆ ที่น่าฟัง (ส่วนผมเป็นผู้ดำเนินรายการ)

ในงานนี้มีหัวข้ออะไรบ้างที่น่าสนใจ
– ความท้าทายของวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ (Keynote)
– เสวนา “การสร้างแหล่งการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่า และตอบสนองผู้ใช้บริการ” (Seminar)
– การทำ workshop และเปลี่ยนเรียนรู้ “ความท้าทายทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีและทรัพยากรของวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ: จากมุมมองผู้ปฏิบัติ”

จัดเต็มๆ 1 วัน แค่นี้ก็อัดแน่นด้วยความรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการแล้วครับ

สำหรับค่าใช้จ่าย มีดังนี้
– สมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 1,000 บาท
– บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
– ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และนักเรียน นิสิต นักศึกษา (แสดงบัตร) 800 บาท

รายละเอียดอื่นๆ สามารถดูได้ที่
http://www.tla.or.th/index.php/news-and-events/news-and-events/activities-2561/254-25611108-tslg

หากเพื่อนๆ ต้องการจดหมายเชิญเพื่อนำไปเสนอต่อผู้บริหาร สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน link ด้านบนนี้เลยครับ

แล้วพบกันในงานครับ

Related posts

Leave a Comment