อบรมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานสารสนเทศ

วันนี้ผมมีงานอบรมดีๆ มาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆ ให้ทราบ
เกี่ยวกับการจัดการอบรมบรรณารักษ์ให้มีทักษะด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

librarian-communication

ชื่อของการฝึกอบรม คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานสารสนเทศ
ซึ่งหลักๆ ก็เน้นทักษะทางด้านการสื่อสาร เช่น
– ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– ความรู้ด้านการวิจัย

หลักสูตรที่ว่านี้ก็ใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 3 วันนะครับ
ซึ่งมีช่วงเวลาให้เลือกในการลงทะเบียน 3 ช่วงด้วยกัน คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2552
สถานที่ในการฝึกอบรม คือ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รุ่นที่ 2 วันที่ 5-7 สิงหาคม 2552
สถานที่ในการฝึกอบรม คือ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี

รุ่นที่ 3 วันที่ 19-21 สิงหาคม 2552
สถานที่ในการฝึกอบรม คือ อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร คือ อาจารย์จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นหลัก
และที่สำคัญคือ การอบรมครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (อบรมฟรีครับ)

หากเพื่อนๆ สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร น้ำทิพย์ วิภาวิน nwipawin@gmail.com
หรือติดต่อที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นะครับ
(จริงๆ แล้วในข่าวบอกว่าให้ติดต่อก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนอ่ะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆ อยากเข้าอบรมก็ลองติดต่อเข้าไปดูอีกทีนะ)

สำหรับผมแล้วคิดว่าการจัดการอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการห้องสมุดเลยก็ว่าได้
เรื่องของการประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การทำวิจัย
เรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่บรรณารักษ์หลายๆ ที่ยังขาดความรู้ด้านนี้อยู่
หากเราเติมสิ่งเหล่านี้ลงไปให้พวกเขา เขาก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่ง


ดังนั้นหากมีโอกาสผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆ ได้พลาดการอบรมแบบนี้หรอกนะครับ

หวังว่าเพื่อนๆ ก็รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหล่านี้กันนะครับ

ปล. รายละเอียดของโครงการฉบับเต็มสามารถอ่านได้ที่ http://elibrary.nfe.go.th/izone_activity_inside.php?id=31&lang=th

Related posts

Leave a Comment