งานแรกของผม คือ แผนผังห้องสมุด

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 หรือนับง่ายๆ คือ 3 ปีที่แล้ว
วันนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ นั่นเอง

first-work-librarian

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้รับผมเข้ามาเนื่องจาก
สถาบันแห่งนี้เพิ่งเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก

จำได้ว่าตอนนั้น…
บุคลากรห้องสมุดมีเพียงแค่หัวหน้าห้องสมุด 1 คน
หนังสือและสื่อการสอนในระดับปริญญาตรียังไม่มีเลยสักเล่ม
อุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ ยังต้องยืมของโรงเรียนอยู่เลย
สรุปง่ายๆ ว่าไปบุกเบิกห้องสมุดเลยก็ว่าได้

ในวันแรกที่ผมทำงาน ผมเริ่มจากการขึ้นไปดูสถานที่โล่งๆ
แล้วลงมาเขียนแผนผังห้องสมุด ซึ่งถือว่าเป็นงานชิ้นแรกที่ผมต้องทำ

ลองดูภาพแผนผังห้องสมุดที่ผมออกแบบในครั้งนั้นนะครับ

map-in-library

นี่คืองานชิ้นแรกที่ผมทำให้ห้องสมุดนะครับ

ตำแหน่งงานบรรณารักษ์ที่ผมรับผิดชอบหลักๆ ของที่นั่น
คือ งานบรรณารักษ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ครับ

แต่เนื่องจากบุคลากรที่นั่นมีจำกัด
บรรณารักษ์อย่างผมจึงจำเป็นที่จะต้องทำงานได้หลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็น
– งานบริการยืมคืน
– งานเลขานุการ
– งานวิเคราะห์และทำตัวเล่ม
– งานจัดซื้อหนังสือในห้องสมุด
ฯลฯ

เอาเป็นว่าห้องสมุดแห่งนี้ได้สอนความเป็นบรรณารักษ์ให้ผมได้อย่างเต็มตัว
และที่แห่งนี้ยังทำให้ผมรักในงานบรรณารักษ์มากขึ้นอีกด้วย…

Related posts

Leave a Comment