Libcamp#2 : เปิดประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ในช่วงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดงาน Libcamp#2 ทางทีมงานได้เปิดหัวข้อ Open session ให้ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมงานนำเสนอไอเดียใหม่ๆ และไอเดียที่น่าสนใจสำหรับวงการห้องสมุด ซึ่งผลจากการเปิดหัวข้อในครั้งนี้เราได้ข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งสรุปออกมาได้หลายประเด็นดังนี้ 1. แนะนำโครงการห้องสมุดดิจิทัล โดย คุณชิตพงษ์? กิตตินราดร ตอนนี้โครงการห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้ว โดยแผนงานไอซีที ของ สสส. จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสาน และผลักดันให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลฯ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในสังคม โครงการนี้ก็หวังว่าจะเป็นโยชน์ต่อสังคมในแง่ของการให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก และเยาวชนบนโลกออนไลน์ 2. Arnarai.in.th: คุณกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ โดย คุณวรัทธน์? วงศ์มณีกิจ แนะนำเว็บไซต์ “อ่านอะไร” บล็อกก็คือที่ปล่อยของ ในที่นี้หมายถึงหนังสือนะครับ แรงบันดาลใจในการทำเว็บๆ นี้ คือ “เด็กไทยอ่านหนังสือวันละ 6 บรรทัด” นี่เป็นสิ่งน่าคิดมากว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มีการอ่านเพิ่มมากขึ้น จึงได้จับเอาหนังสือมาผนวกกับแนวความคิดของเว็บ 2.0 จึงทำให้ได้เว็บนี้ออกมา ลองเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ http://www.arnarai.in.th/ นอกจากสองประเด็นใหญ่นี้แล้ว ทางทีมงานยังได้รับคำถามต่างๆ เกี่ยวกับงาน Libcamp ในครั้งหน้าด้วย เช่น – อยากให้งาน LibCamp มีการฝึกปฏิบัติ หรือ workshop กันด้วย – อยากให้งาน LibCamp จัดงานหมุนเวียนไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆ บ้าง – อยากให้งาน LibCamp ไปจัดในต่างจังหวัดด้วยเช่นกัน เอาเป็นว่าในงานนี้ทุกคนต่างก็ได้รับความรู้ไปใช้ไม่มากก็น้อยนะครับ ทางทีมงานและผู้จัดงานทุกคนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ได้ติดตามงาน Libcamp มาอย่างต่อเนื่องครับ ขอบคุณภาพประกอบและบทสรุปของงานจากทีมงาน สสส. ด้วยนะครับ

Libcamp#2 : เครื่องมือและมาตรฐานในการเขียนบล็อก

วิทยากรที่ดูแลในช่วงนี้ คือ อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ จาก สวทช. ซึ่งมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับเครื่องมือและมาตรฐานในการเขียนบล็อก นั่นเอง อาจารย์บุญเลิศ ได้แนะนำการทำบล็อกห้องสมุดด้วยเครื่องมือต่างๆ โดยถ้าเน้นระบบสำเร็จรูปที่รองรับมาตรฐานการใช้บล็อก และดูแลง่ายไม่ซับซ้อน ก็ให้ใช้ WordPress แต่ถ้าต้องการความซับซ้อน และทำเว็บไซต์ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบเครือข่ายสังคม (Social Network) ก็ให้ใช้ elgg ดีกว่า ใช้ Blog เป็นเครื่องมือทำอะไรได้บ้าง 1. Blog สามารถสร้างเว็บห้องสมุดได้ ศักยภาพของ Blog นอกจากจะมีไว้เขียน Blog ปกติแล้วยังสามารถทำให้ Blog ให้กลายเป็นเว็บห้องสมุด เช่น การผูก CMS มาตรฐานเข้ากับระบบ OPAC ที่ใช้งานได้ฟรี ทำให้ได้เว็บห้องสมุดที่มีคุณสมบัติมาตรฐานพร้อมใช้งาน ซึ่งมีข้อดีคือ ใช้ง่าย ประหยัดทั้งงบประมาณ และระยะเวลาในการสร้างระบบเว็บห้องสมุด 2. Blog รองรับการสร้างรายการบรรณานุกรมออนไลน์โดยอัตโนมัติ ระบบ CMS มาตรฐานที่แนะนำให้บรรณารักษ์เลือกใช้การสร้างระบบห้องสมุดเหล่านี้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ปลายทาง ที่ต้องการสร้างรายการบรรณานุกรมอ้างอิง จากข้อมูลในเว็บโดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ปลายทางต้องใช้โปรแกรมช่วยสร้างรายการบรรณานุกรมอย่าง Zotero (http://www.zotero.org/) โดยระบบ CMS มาตรฐานดังกล่าวจะส่งข้อมูล metadata ที่ Zotero ต้องการ ทำให้ผู้ใช้งานได้รับรายการบรรณานุกรมที่มีข้อมูลสมบูรณ์พร้อมใช้ 3. Blog เป็นเครื่องมือสร้าง Community Online และการจัดการความรู้ขององค์กร หลักของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร เราก็สามารถนำ Blog มาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ แลฃะสร้างชุมชนออนไลน์ในองค์กรได้ 4. Blog ทำให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลในเว็บของเราเจอได้ง่ายขึ้น โดยผ่าน search engine การทำบล็อกที่ดีจะทำให้เนื้อหาของเราถูกค้นเจอได้ง่ายขึ้นผ่าน search engine ด้วย โดยหลักการแล้วจะเรียกว่าเป็นการทำ…

LibCamp#2 : แอบดูบล็อกห้องสมุดในต่างประเทศ

ผู้บรรยายคนต่อมา คือ คุณวงศ์ต้น เบ็ญจพงษ์ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งมาพูดเรื่อง อัปเดทสถานการณ์บล็อกห้องสมุดในต่างประเทศ ซึ่งเริ่มจากการเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกมากมาย เช่น บล็อกไม่ได้ไร้สาระเหมือนที่หลายๆ คนกำลังคิด…. บล็อกก็ไม่ใช่ของคนรุ่นใหม่อย่างเดียว มีบล็อกได้ง่ายๆ ฟรี… ไม่ต้องเสียเงิน ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม ก็มีบล็อกได้ จากนั้นก็เริ่มเข้าสู่เรื่องราวว่าบล็อกห้องสมุดในต่างประเทศมี 4 ลักษณะที่น่าสนใจ คือ 1. Blog เพื่อองค์กร – ใช้บล็อกเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ทัศนคติของคนในองค์กร และทำให้คนใช้ห้องสมุด มีทัศนคติกับห้องสมุดดีขึ้น โดยเฉพาะเยาวชนที่จะมีแนวโน้มเข้าห้องสมุดน้อยลง ตัวอย่าง Blog เพื่อองค์กร เช่น http://www.loc.gov/blog/ http://www.worldcat.org/blogs/ http://www.nypl.org/blog 2. Blog เพื่อข่าวสาร – ใช้บล็อกเพื่ออับเดทสถานการณ์ และข่าวสารต่างๆ ในวงการห้องสมุด ตัวอย่าง Blog เพื่อข่าวสาร เช่น http://lisnews.org/ http://liswire.com 3. Blog เพื่อการสร้างเครือข่าย – ใช้บล็อกเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อนร่วมวิชาชีพ โดยทั่วไปจะมาจากกลุ่มเล็กๆ และขยายขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มใหญ่ในที่สุด ตัวอย่าง Blog เพื่อการสร้างเครือข่าย เช่น http://www.socialnetworkinglibrarian.com/ http://litablog.org/ 4. Blog เพื่อสร้างความรู้ / เผยแพร่ความรู้ – ความรู้จะได้รับการต่อยอด เพราะเกิดจากการเปิดเผยความรู้ เมื่อมี Blog ทุกอย่างจะตามมา ตัวอย่าง Blog เพื่อสร้างความรู้ เช่น http://lonewolflibrarian.wordpress.com/ http://tametheweb.com ก่อนจบคุณวงศ์ต้นได้กล่าวถึงเรื่องประโยชน์ของการใช้บล็อกว่า จากการสร้างบล็อกเล็กๆ เพียง 1 บล็อก เมื่อมีการรวมกลุ่มและจับกลุ่มกันก็จะทำให้เกิดเครือข่าย เมื่อมีเครือข่ายก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันจนกลายเป็นคลังความรู้ขนาดใหญ่ ซึ่งก็จะทำให้วิชาชีพมีคลังความรู้ และสามารถพัฒนาวงการห้องสมุดต่อไปในอนาคตได้…

LibCamp#2 : เสวนาชวน Blogger มาเล่าสู่กันฟัง

วิทยากรที่ร่วมเสวนาใน session นี้ ประกอบด้วย 1. คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย บรรณารักษ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (http://janghuman.wordpress.com) 2. อาจารย์สุวรรณ สัมฤทธิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดกรมการแพทย์ (http://stks.or.th/wg/dmslib) 3. คุณแสงเดือน ผ่องพุฒ บรรณารักษ์ ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์จดหมายเหตุ วุฒิสภา (http://senatelibrary.wordpress.com) ซึ่งประเด็นที่ได้จากการเสวนาในช่วงนี้ คือ คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย จุดประสงค์ในการเขียนบล็อกจริงๆ แล้ว มองว่า Blog เป็นเสมือนโลกส่วนตัวอีกโลกหนึ่ง ในโลกเสมือนใบนี้เราเขียนในเรื่องที่อยากเขียน และเล่าในเรื่องที่อยากเล่าได้อย่างเต็มที่ โดยการเขียนบล็อก เราจะต้องเลือกเนื้อหาหรือเลือกประเด็นที่คนอยากรู้มากๆ มาเขียน ซึ่งคุณอภิชัยเองก็บอกว่ามีความถนัดในการหาข้อมูลและเรียบเรียงอยู่แล้ว เพียงแต่ในการเขียนจะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการอ้างอิงด้วย อาจารย์สุวรรณ สัมฤทธิ์ ใช้บล็อกเพื่อส่งเสริมงานห้องสมุด นอกจากนี้ยังได้นำเสนอสไลด์ เรื่อง “ห้องสมุดกรมการแพทย์บนสังคมออนไลน์” ด้วย ซึ่งภายในสไลด์ได้กล่าวถึงบล็อกของห้องสมุดกรมการแพทย์ว่า ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ส่วนที่ 1 ให้บริการ free fulltext thai article Journals ส่วนที่ 2 ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ส่วนที่ 3 วีดิโอจากเว็บไซต์ Youtube นอกจากนี้อาจารย์สุวรรณ ยังได้แนะนำบล็อกของห้องสมุดกรมการแพทย์ และการประเมินผลบล็อกของตัวเองด้วย นับว่านอกจากสาระที่ได้จากเรื่องของบล็อกแล้ว ยังทำให้ผมรู้ว่าห้องสมุดควรมีเนื้อหาที่เด่นเฉพาะด้านเหมือนกัน เทคนิคการเขียน Blog (อาจารย์สุวรรณแนะนำมา) – เขียนแนวที่ตนเองถนัด คือวิชาการ แนวสุขภาพ – ยึดหลักเชื่อ กับเปลี่ยนของโอบามา, การเพิ่มคุณค่าให้เอกสาร, การเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา – ใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น youtube, ภาพ และการเล่าเรื่อง – ให้คำ…

อัพเดทข้อมูลงาน Libcamp#2

วันนี้ผมขอเข้ามาเขียนอัพเดทข้อมูลงาน Libcamp#2 หน่อยดีกว่า เพื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆ หลายคนเตรียมตัวได้ถูกหน่อย

เตรียมตัวมางาน Libcamp#2 กันดีกว่า

ประกาศๆ กำหนดการในงาน Libcamp#2 ออกเรียบร้อยแล้วครับ แผนงานพร้อม สถานที่พร้อม กำหนดการพร้อม ประชาสัมพันธ์พร้อม ทุกอย่างพร้อมแล้ว

โครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ Libcamp#2

วันนี้ผมขอนำร่างโครงการสัมมนาเครือข่ายบรรณารักษ์ยุคใหม่ ครั้งที่ 2 หรือที่พวกผมจะเรียกว่า Libcamp#2 มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกันก่อนนะครับ

สรุปผลโหวตการจัดงาน Libcamp#2

จากวันก่อนที่ผมเปิดให้โหวตเรื่องวันและเวลาในการจัดงาน Libcamp#2 และผมก็ได้กำหนดการสิ้นสุดการโหวตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผลของการโหวตก็มีดังนี้ – วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 จำนวน 57% – วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ช่วงเช้า 8.00 – 12.00 จำนวน 29% – วันทำงานปกติ (จันทร์-ศุกร์) ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00 จำนวน 14% การโหวตในครั้งนี้จำนวนคนที่โหวตน้อยมาก ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ ให้ความสนใจในการโหวตเรื่องนี้กันจริงแค่ไหนนะครับ แต่สุดท้ายผมคงต้องยึดถือการโหวตครั้งนี้แน่นอน ถึงแม้ว่าจำนวนคนที่โหวตจะเป็นเช่นไร สรุปแล้ววันและเวลาที่เหมาะสมต่อการจัดงาน Libcamp#2 มากที่สุด คือ ในช่วง “วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ช่วงบ่าย 13.00 – 17.00” จากการที่คุยกับทางทีมงานผู้ร่วมจัดงาน วันที่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2552 นะครับ เรื่องสถานที่ขอผมประสานงานดูอีกทีนะครับ แล้วจะแจ้งให้ทราบภายหลัง หัวข้อและธีมของงานอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับ ว่าคราวนี้เราจะจัดธีมเกี่ยวกับเรื่องของบรรณารักษ์บล็อกเกอร์ เอาไว้ได้ข้อสรุปมากกว่านี้แล้วผมจะนำมาประกาศในบล็อกนี้อีกทีนะครับ