การปรับตัวและการเรียนรู้ของสังคมในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (สไลด์บรรยาย)

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (1 พ.ย.) ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเฉพาะ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และ การประชุมวิชาการ เรื่อง “ทักษะวิชาชีพบรรณารักษ์ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Professional Librarian Development and Disruptive Technologies)

และผมเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหนึ่งในวิทยากรในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยใน Session ของผม หัวข้อ “การปรับตัวและการเรียนรู้ของสังคมในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” ซึ่งมีเวลาเพียง 45 นาที วันนี้ผมจึงขอสรุปให้เพื่อนๆ ได้อ่าน พร้อมทั้งนำสไลด์ในการบรรยายมาให้ชม

สไลด์ในการบรรยายของผม

สรุปการบรรยาย

ผมเปิดเรื่องโดยเล่าถึงมุมมองทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากยุคที่บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก มาวันนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจึ้นมาอยู่อันดับต้นๆ แทนเรียบร้อยแล้ว …. ยุคที่ใครๆ ก็พูดว่า “Data is a new oil” —> ยุคทองของข้อมูล

จากนั้นผมกล่าวถึงรายงานจาก World Economic Forum ว่า “ความรู้ที่เราเคยเรียนมา ตอนนี้บางเรื่องมันหมดอายุ (ใช้ในปัจจุบันไม่ได้แล้ว)” เพราะฉะนั้นกระแสของการศึกษาตลอดชีวิตจึงเข้ามามีบทบาทต่อเรา และเราก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน

แถมเราต้องทำความเข้าใจกับคำสามคำ ดังนี้ Learn,Relearn,Unlearn ซึ่งตัวที่ทำยากที่สุด คือ Unlearn เพราะคนเรามักยึดถือสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้และไม่ยอมปล่อยวาง…

ในวงการห้องสมุดและบรรณารักษ์ยุคนี้ มันไม่เหมือนเมื่อก่อน ซึ่ง OCLC ได้กล่าวถึงรายงานการศึกษา Landscape ใหม่ของวงการ โดยแบ่งออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่

1.Staffing หรือ คนทำงาน (บรรณารักษ์)

 • ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรม และแนวโน้มทางสังคม
 • ต้องรู้จักจัดการสื่อหรือความรู้บนโลกออนไลน์ (catalog หรือจัดกลุ่มเนื้อหาออนไลน์)
 • ต้องมีทักษะในเรื่องการให้บริการออนไลน์
 • ต้องยอมรับความเสี่ยง
 • เปลี่ยนคำเรียกจาก “Librarian” เป็น “Service Manager”

2.Role หรือ บทบาทของห้องสมุด

 • ศูนย์กลางของชุมชน
 • ผู้รวบรวมข้อมูลและหน่วยประสานงานระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น
 • คำนึงถึงความยั่งยืน
 • สร้างระบบการจัดส่งหนังสือใหม่ๆ
 • บริการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบเชิงรุก

3.Users หรือ ผู้ใช้บริการ

 • คำนึงถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (เราบริการทั้งหมดไม่ได้ต้องมีจุดที่เราต้องโฟกัส)
 • การให้บริการแบบ Personalized
 • ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการด้วยตนเอง
 • เราไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าได้
 • ลูกค้ายังชอบความสะดวกสบาย

4.Content หรือ เนื้อหา

 • การจัดกลุ่มเนื้อหาแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ลูกค้าอีกแล้ว
 • สื่อแบบใหม่ๆ เช่น สิ่งพิมพ์แบบ print on demand
 • เรื่องลิขสิทธิ์ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ
 • การจัดการกับหนังสือหรือสื่อที่ไม่ถูกใช้งาน
 • สร้างจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา

5.Funding หรือ เงินทุน หรือ การสนับสนุน

 • การระดมทุน
 • การนำเสนอผลการดำเนินงานของห้องสมุดที่สังคมต้องการรู้
 • ที่มาของรายได้
 • เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

6.Collaboration หรือ ความร่วมมือ

 • การทำงานร่วมกันระหว่างห้องสมุดกับหน่วยงานอื่นๆ
 • การทำงานร่วมกันระหว่างห้องสมุดกับห้องสมุด
 • การจัดหาทรัพยากรร่วมกัน (เพื่อให้มีอำนาจต่อรอง)

ภาพความประทับใจในงาน (มีรูปผมน้อยมากได้มาแค่นี้)

Related posts

Leave a Comment