ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

บรรณารักษ์ช่วยหางานมาอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมขอแนะนำงานในมหาวิทยาลัยดีกว่า
งานที่ว่านี้คือตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ” ของศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน
ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7
สถาบันที่รับสมัคร :  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนที่รับสมัคร : 2 อัตรา

คนที่จะสมัครในตำแหน่งนี้ถ้าวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนจะได้ 8,800 บาท นะครับ
ส่วนคนที่สมัครมีวุฒิปริญญาโทจะได้ 10,900 บาทครับ


เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศต้องทำอะไรบ้าง

– งานบริการสารสนเทศ
– งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
– งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

สำหรับคนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบรรณารักษ์ (ดูจากงานที่ต้องทำผมว่าจำเป็นเลยแหละ)
– มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับดี
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

คนที่สนใจในตำแหน่งนี้ต้องรีบหน่อยแล้วแหละ เพราะว่าจะหมดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2554 แล้ว (ผมนำข่าวมาลงช้าไปหน่อย)

ผู้ที่สมัครแล้วต้งสอบแข่งขันกับคนอื่นๆ นะครับ วิชาที่สอบ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะทาง คอมพิวเตอร์ …. รวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะ

ผู้ที่สนใจต้องดำเนินการดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ (http://www.car.chula.ac.th/apply/apply4.php)
2. สแกนภาพหน้าตรง + วุฒิการศึกษาและปริญญาบัตรมาด้วย


เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับ ขอให้ได้งานสมใจอยากนะ อิอิ

Related posts

Leave a Comment