มาจะกล่าวบทไป…ผลงานสำคัญของหอสมุดแห่งชาติ ปี 2553

บทความที่นำมาลงในวันนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการวิจารณ์การทำงานของหอสมุดแห่งชาตินะครับ ข้อมูลที่นำมาลงนี้ ผมนำมาจากรายงานประจำปีของกรมศิลปากร ชื่อหนังสือว่า “100 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร” จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลงานต่างๆ ของหอสมุดแห่งชาติเท่านั้นนะ ผมเฝ้าตามหารายงานประจำปีของหอสมุดแห่งชาติมาโดยตลอด ซึ่งต้องบอกตรงๆ เลยว่าหายากมาก ในหอสมุดแห่งชาติเองก็จัดเก็บไว้ที่ชั้นหนังสือเช่นกันแต่เป็นรายงานฉบับเก่าๆ การตามหาก็ยังคงดำเนินต่อไป….. จนกระทั่งวันหนึ่งผมไปเจอหนังสือรายงานประจำปีของกรมศิลปากร ผมค้นพบว่ามีข้อมูลผลงานของหอสมุดแห่งชาติในแต่ละปีอยู่ในนั้น ผมจึงเริ่มแสวงหาหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง จนล่าสุดผมได้พบกับหนังสือเล่มนี้ “100 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร” เล่มนี้เป็นเล่มที่ใหม่ที่สุด ฉบับปี 2554 นั่นเอง ปล. ผมขอเขียนเป็นเรื่องของหอสมุดแห่งชาตินะครับ เพราะกรมศิลปากรจริงๆ แล้วยังมีหน่วยงานในสังกัดอีกหลายหน่วยงาน เนื้อหาที่เกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติในเล่มนี้ได้พูดถึงประเด็นดังต่อไปนี้ – ความเป็นมา (เกือบทุกปีก็มีส่วนนี้ ในเว็บไซต์ก็มี เพื่อนๆ ลองเข้าไปหาอ่านกันดูเองนะ) – ภารกิจหน้าที่ของหอสมุดแห่งชาติ (ขอเกริ่นแบบย่อๆ นะ) มีดังนี้ *** การพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด *** การอนุรักษ์/สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด *** การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ *** การบริการ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ *** การดำเนินงานด้านโสตทัศนวัสดุ *** การดำเนินงานศูนย์สารนิเทศห้องสมุด *** การเป็นแหล่งให้ความรู้และฝึกอบรมปฏิบัติการแก่สถาบันการศึกษาและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ *** การดำเนินงานด้านเอกสารโบราณ – โครงสร้างสำนักงานหอสมุดแห่งชาติ – แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 1 ศูนย์ 1 ฝ่าย และ 1 สาขา ดังนี้ *** ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ***กลุ่มพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด ***กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ***ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด ***กลุ่มบริการค้นคว้าอ้างอิง ***กลุ่มโสตทัศนวัสดุและกิจกรรมห้องสมุด ***กลุ่มมาตรฐานและวิจัยห้องสมุด ***หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ – ผลงานสำคัญปีงบประมาณ 2553 (ประเด็นหลักที่อยากให้อ่าน) มีดังนี้ 1. โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติ – งานที่กำลังดำเนินการพัฒนาอาคารหอสมุดแห่งชาติหลังใหม่…