ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

บรรณารักษ์ช่วยหางานมาอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมขอแนะนำงานในมหาวิทยาลัยดีกว่า งานที่ว่านี้คือตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ” ของศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 สถาบันที่รับสมัคร :  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่รับสมัคร : 2 อัตรา คนที่จะสมัครในตำแหน่งนี้ถ้าวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนจะได้ 8,800 บาท นะครับ ส่วนคนที่สมัครมีวุฒิปริญญาโทจะได้ 10,900 บาทครับ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศต้องทำอะไรบ้าง – งานบริการสารสนเทศ – งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ – งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับคนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้ – จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบรรณารักษ์ (ดูจากงานที่ต้องทำผมว่าจำเป็นเลยแหละ) – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับดี – ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี คนที่สนใจในตำแหน่งนี้ต้องรีบหน่อยแล้วแหละ เพราะว่าจะหมดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2554 แล้ว (ผมนำข่าวมาลงช้าไปหน่อย) ผู้ที่สมัครแล้วต้งสอบแข่งขันกับคนอื่นๆ นะครับ วิชาที่สอบ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะทาง คอมพิวเตอร์ …. รวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะ ผู้ที่สนใจต้องดำเนินการดังนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ (http://www.car.chula.ac.th/apply/apply4.php) 2. สแกนภาพหน้าตรง + วุฒิการศึกษาและปริญญาบัตรมาด้วย เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับ ขอให้ได้งานสมใจอยากนะ อิอิ