เทศบาลเมืองลำพูนรับสมัครผู้ช่วยบรรณารักษ์

วันนี้มีงานบรรณารักษ์มาแนะนำอีกแล้วครับ งานนี้สำหรับคนที่อยากทำงานต่างจังหวัดนะครับ ซึ่งงานในวันนี้เป็นงาน “ผู้ช่วยบรรณารักษ์” ที่ห้องสมุดเทศบาลเมืองลำพูน รายละเอียดงานเบื้องต้น ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ลักษณะงาน : สัญญาจ้าง 1 ปี จำนวน : 1 อัตรา เงินเดือน : 7940 บาท สถานที่ : ห้องสมุดเทศบาลเมืองลำพูน อย่างที่บอกอ่ะครับว่าสำหรับคนที่อยากทำงานที่จังหวัดลำพูนนะครับ และที่สำคัญคือไม่ใช่งานประจำนะครับ เป็นแค่สัญญาจ้าง 1 ปี ดังนั้นคิดให้ดีๆ ก้อนการสมัครนะครับ เอาเป็นว่าใครสนใจก็อ่านต่อได้เลยครับ หน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้ ปฏิบัติงานในหน้าที่บรรณารักษ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา และคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสารสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้าการจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ต้องการสมัคร – ขอแค่จบปริญญาตรีเอกบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องก็พอ อายุไม่เกิน 60 ก็พอแล้วครับ เกณฑ์ในการรับ – ไม่มีการสอบข้อเขียน แต่กรรมการจะพิจารณาจากประวัติของผู้สมัครและการสัมภาษณ์เป็นหลักครับ ตำแหน่งงานนี้รับสมัครถึงวันที่ 3 – 19 พฤศจิกายน 2553 และสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองลำพูน เบอร์โทรติดต่อ 0-5356-1524 เอาเป็นว่าใครสนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun/Lists/List2/Attachments/348/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.pdf ขอให้เพื่อนๆ โชคดีนะครับ อ่านรายละเอียดของงานได้ที่ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=348&Source=http%3A%2F%2Fwww.nmt.or.th%2Flamphun%2Fmueanglamphun%2FLists%2FList2%2Fview1.aspx%3FSortField%3DModified%26SortDir%3DDesc%26View%3D%257b621EDFA8%252d7D84%252d4295%252d87BF%252d8FA28C14D278%257d

กระทรวงการต่างประเทศรับบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

ช่วงนี้มีหลายคนกำลังหางานบรรณารักษ์อยู่ ผมก็เลยขอเน้นเรื่องหางานสักสองสามวันนะครับ วันนี้เป็นงานบรรณารักษ์แบบจ้างเหมาบริการ (ไม่ใช่งานประจำหรือได้บรรจุนะครับ) รายละเอียดของงานเบื้องต้น ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ ลักษณะงาน : จ้างเหมาบริการ จำนวน : 6 อัตรา เงินเดือน : 10,600 บาท สถานที่ : กระทรวงการต่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ : จ้างเหมากระทรวงต่างประเทศ นอกจากไม่มีโอกาสบรรจุแล้ว ยังไม่มีสวัสดิการใดๆ ด้วยนะครับ คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร – จบปริญญาตรีด้านบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ผ่านรายวิชาการวิเคราะห์หมวดหมู่ (Catalog) – สามารถใช้งาน microsoft office ได้ดี – ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี – อายุไม่เกิน 35 ปี ลักษณะงานโดยทั่วไป (แก้ไข ได้ข้อมูลมาเพิ่ม) – งานห้องสมุดทั่วไป – งานจัดเก็บเอกสารกลาง – งาน e-library (ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน) ตำแหน่งงานนี้รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤศจิกายนนะครับ ซึ่งจะตัดสินกันด้วยการทดสอบ 3 หัวข้อหลัก คือ – ระบบการจัดเก็บเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศ – ความรู้ทั่วไปด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ – แปลข่าวภาษาอังกฤษ เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองติดต่อไปที่ กองบรรณสารและห้องสมุด ชั้น 3 กระทรวงการต่างประเทศ อาคารศรีอยุธยา หรือ ฝ่ายบรรณสาร กระทรวงการต่างประเทศ อาคารกรมการกงศุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือโทรศัพท์ 02-643-5000 ต่อ 23902-23905 ในวันและเวลาราชการนะครับ ใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้ามาโหลดเอกสารรายละเอียดงานได้ที่ http://www.mfa.go.th/internet/news/37339.pdf