No Image

คลิปวีดีโอแนะนำห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้

June 26, 2010 libraryhub 0

วันนี้ผมขอแนะนำคลิปวีดีโอเรื่องนี้ให้เพื่อนๆ ทุกคนได้ดู เพื่อเป็นการโปรโมทห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพฯ ให้เพื่อนๆ รู้จักด้วย ไปชมวีดีโอกันก่อนเลยครับ [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p7IWKLWaFE0[/youtube] สถานที่ที่ใช้ถ่าย : ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูง ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ซอยพระนาง จัดทำโดย Voice news สรุปความจากวีดีโอ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูงจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายกรุงเทพฯ : “กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้” โดยห้องสมุดแห่งนี้เน้นความทันสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนเมือง (การเพิ่มพื้นที่และแบ่งโซนอย่างชัดเจนแบ่งพื้นที่) ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สะพานสูงแห่งนี้มี 3 ชั้น และแบ่งโซนดังนี้ ชั้น […]