งานสัมมนา Digitized Thailand Forum

งานสัมมนาที่ผมจะนำเสนอนี้ เป็นงานที่จัดวันพรุ่งนี้แต่ขอบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆ
ถ้าเพื่อนๆ มีเวลาจริงๆ ก็อยากให้เข้าร่วมงานนี้กันมากๆ นะครับ เพราะมันมีประโยชน์มากๆ

digitized-thailand

รายละเอียดเบื้องต้นของงานสัมมนา
ชื่องานภาษาไทย : เทคโนโลยีสร้างโลกดิจิทัลประเทศไทย
ชื่องานภาษาอังกฤษ : Digitized Thailand Forum
วันและเวลาที่จัดงาน : วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 09:00 – 17:00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องบุษกร อาคารเนคเทค (NECTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
จัดโดย : NECTEC

ภายในงานนี้จะประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล หรือ การทำ Digitization
ซึ่งอย่างน้อยการจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ผมเชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดการห้องสมุดดิจิทัลด้วย

หัวข้อที่น่าสนใจในงานนี้ เช่น
– วีดิทัศน์แนะนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ Digitized Thailand
– Digitized Thailand: นำทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
– A Cross-Cultural Multimedia System for Creating Collaborative Environments
– Technology behind Newspaper Digitization
– การสงวนรักษาความหลากหลายทางภาษาและการแก้ไขความขัดแย้งทางวัฒนธรรม
– ระบบค้นคืนวีดิทัศน์เชิงความหมาย
– คลังผ้าโบราณและระบบกี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจชุมชน
– การจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรม
– A Common Infrastructure and Standards for Sharing and Reuse of Digitized Content

เห็นหัวข้อแต่ละหัวข้อก็ยิ่งทำให่รู้สึกว่าอยากไปรับความรู้จากในงานนี้จริงๆ เลยนะครับ
ยังไงใครที่ไปร่วมงานนี้จะให้ดีรบกวนเก็บเอกสารให้ผมด้วยนะครับ จะขอบคุณมากๆ เลย

Related posts

Leave a Comment