งานสัมมนา Digitized Thailand Forum

งานสัมมนาที่ผมจะนำเสนอนี้ เป็นงานที่จัดวันพรุ่งนี้แต่ขอบอกว่ามีความน่าสนใจมากๆ ถ้าเพื่อนๆ มีเวลาจริงๆ ก็อยากให้เข้าร่วมงานนี้กันมากๆ นะครับ เพราะมันมีประโยชน์มากๆ รายละเอียดเบื้องต้นของงานสัมมนา ชื่องานภาษาไทย : เทคโนโลยีสร้างโลกดิจิทัลประเทศไทย ชื่องานภาษาอังกฤษ : Digitized Thailand Forum วันและเวลาที่จัดงาน : วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 09:00 – 17:00 น. สถานที่จัดงาน : ห้องบุษกร อาคารเนคเทค (NECTEC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จัดโดย : NECTEC ภายในงานนี้จะประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล หรือ การทำ Digitization ซึ่งอย่างน้อยการจัดการเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ผมเชื่อว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการจัดการห้องสมุดดิจิทัลด้วย หัวข้อที่น่าสนใจในงานนี้ เช่น – วีดิทัศน์แนะนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ Digitized Thailand – Digitized Thailand: นำทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ – A Cross-Cultural Multimedia System for Creating Collaborative Environments – Technology behind Newspaper Digitization – การสงวนรักษาความหลากหลายทางภาษาและการแก้ไขความขัดแย้งทางวัฒนธรรม – ระบบค้นคืนวีดิทัศน์เชิงความหมาย – คลังผ้าโบราณและระบบกี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับวิสาหกิจชุมชน – การจัดการข้อมูลทางวัฒนธรรม – A Common Infrastructure and Standards for Sharing and Reuse of Digitized Content เห็นหัวข้อแต่ละหัวข้อก็ยิ่งทำให่รู้สึกว่าอยากไปรับความรู้จากในงานนี้จริงๆ เลยนะครับ…