เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) คือใคร

ช่วงนี้ในบล็อกผมมีคนค้นคำๆ นึงเยอะมากๆ คำนั้นคือ คำว่า “Melvil Dewey คือใคร” จึงเป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องเขียนบล็อกในวันนี้ เมลวิล ดิวอี้ เป็นบุคคลที่สำคัญต่อวงการห้องสมุด และบรรณารักษ์ วันนี้ผมจะขอเล่าประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญท่านนี้ ประวัติส่วนตัวของ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) ชื่อเต็ม : Meville Louis Kossuth Deway เกิดวันที่ : 10 ธันวาคม ค.ศ.1851 สถานที่เกิด : Jefferson County, New York ประวัติการทำงานของ เมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) 1874 –> ผู้ช่วยบรรณารักษ์ที่ Amherst College (ปริญญาตรี) 1883-1888 –> หัวหน้าบรรณารักษ์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย 1888-1906 –> ผู้อำนวยการห้องสมุดมลรัฐนิวยอร์ค 1890-1892 –> ประธานสมาคมห้องสมุดรัฐนิวยอร์ค (NYLA) 1888-1900 –> ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยรัฐนิวยอร์ค ผลงานสำคัญของเมลวิล ดิวอี้ (Melvil Dewey) – ผู้คิดค้นระบบการจัดหมวดหมู่แบบทศนิยม หรือ ระบบการจัดหมวดหมู่ดิวอี้ – ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (ALA : American Library Association) – ผู้จัดตั้งโรงเรียนบรรณารักษศาสตร์แห่งแรก (มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนิวยอร์ก) – ออกวารสาร Library Journal ซึ่งเป็นวารสารทางบรรณารักษศาสตร์ฉบับแรก – ผู้จัดตั้งสมาคมห้องสมุดแห่งนิวยอร์ค (New York Library Association) และกิจกรรมอื่นๆ…