นิยามการอ่านแบบสั้นๆ ฉบับคนทำงานห้องสมุดและบรรณารักษ์

เมื่อสองวันก่อนเปิดประเด็นชวนคิดให้ชาวห้องสมุดและบรรณารักษ์ได้ตอบกัน โดยคำถามมีอยู่ว่า “เพื่อนๆ คิดว่าการอ่านมีประโยชน์อย่างไรบ้าง” (ขอนิยามแบบสั้นๆ นะครับ) ซึ่งเพื่อนๆ ได้ตอบกันมาเยอะพอสมควร ผมจึงขอนำมาลงให้ทุกท่านได้อ่านกัน ปล. บล็อกเรื่องนี้ถือว่าเพื่อนๆ ทุกคนช่วยกันเขียนนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่มีส่วนร่วม “เพื่อนๆ คิดว่าการอ่านมีประโยชน์อย่างไรบ้าง” (ขอนิยามแบบสั้นๆ นะครับ) คำตอบจากกลุ่ม Librarian in Thailand ใน Facebook 1. Improvised Heart – การอ่านมีประโยชน์ ดังนี้ 1. ทำให้เกิดจินตนาการ เพราะการอ่านจะทำให้เราคิดภาพไปด้วย (แต่จินตนาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคน) และ 2. ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น (แน่ล่ะ) 2. Cybrarian Cyberworld – Open my life,open my world ,change my life ,change my world & change one’s idea… 3. Aobfie Thiyaphun – อ่านเพื่อ.. ได้รู้ ได้คิด 4. สุดหล่อ ก่ะ เด็กซื่อ – Today a reader, tomorrow a leader 5. Sornor Toom – การอ่านคือ ขุมทรัพย์แห่งปัญญา 6. บรรณารักษ์ เจน – เปิดหูเปิดตา , เกิดปัญญา ,…

คนทำงานด้านห้องสมุดจำเป็นต้องจบบรรณารักษศาสตร์หรือไม่

นานมากแล้วที่ผมไม่ได้ถามความคิดเห็นของเพื่อนๆ ผ่านทาง Library poll วันนี้ผมจึงขอตั้งคำถามแบบง่ายๆ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพของเราให้เพื่อนๆ ช่วยกันตอบ ซึ่งคำถามในวันนี้มาจากประโยคบอกเล่าต่างๆ เช่น “ใครๆ ก็เป็นบรรณารักษ์ได้” “เอาใครมาทำงานห้องสมุดก็ได้” “งานห้องสมุดง่ายๆ ใครๆ ก็ทำได้” เมื่อได้ฟังแล้วเพื่อนๆ มีความคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ครับ เอาเป็นว่าไปโหวตกันได้เลย [poll id=”26″] เอาเป็นว่าช่วยกันโหวตเยอะๆ นะครับ แล้ววันหลังผมจะมาเขียนบทความนี้ให้อ่านครับ

งานบรรณารักษ์ที่เพื่อนๆ ชอบที่สุด คือ…

งานในห้องสมุดถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน บรรณารักษ์ในแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ผมเลยอยากถามเพื่อนๆ ว่า “หากเพื่อนๆ เลือกทำงานในห้องสมุดได้ เพื่อนๆ จะเลือกงานไหน” [poll id=”11″] การตอบแบบสอบถามนี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับ เพราะในความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องทำงานทุกอย่างที่กล่าวมาอยู่ดี คงเลือกไม่ได้หรอกครับว่าจะอยู่งานไหน เอาเป็นว่าผมแค่ถามงานที่ชอบในความรู้สึกก็แล้วกัน คำอธิบายงานในแต่ละส่วน 1. งานบริหารห้องสมุด – งานวางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ในห้องสมุด ควบคุมงบประมาณและทำรายงานสถิติต่างๆ 2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ – งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรต่างๆ เข้าห้องสมุด 3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ – งาน catalog นี่แหละ ไม่ว่าจะ dewey หรือ LC ก็ตาม 4. งานบริการยืม-คืน – ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียว ยิงบาร์โค้ตหนังสือยืม และหนังสือคืน 5. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง – งานจัดการด้านวารสาร นิตยสารต่างๆ เช่น เย็บเล่มวารสาร ทวงวารสารที่ยังไม่ส่ง ฯลฯ 6. งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า – งานที่ให้คำปรึกษา และนั่งตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ ปัจจุบันอาจจะตอบผ่าน Chat, MSN, Mail ฯลฯ 7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานดูแลระบบไอทีต่างๆ ในห้องสมุด รวมถึงระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย 8. งานโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ – งานให้บริการสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี อาจจะรวมถึงห้องมัลติมีเดียด้วย (ถ้ามีในห้องสมุด) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) งานอื่นๆ ที่อาจจะไม่ระบุถึง ณ ที่นี้ เช่น จัดชั้นหนังสือ ฯลฯ นิยามของงานไหนที่ไม่ชัดเจนเพื่อนๆ อาจจะตอบ…