งานบรรณารักษ์ที่เพื่อนๆ ชอบที่สุด คือ…

งานในห้องสมุดถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน บรรณารักษ์ในแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกัน
วันนี้ผมเลยอยากถามเพื่อนๆ ว่า “หากเพื่อนๆ เลือกทำงานในห้องสมุดได้ เพื่อนๆ จะเลือกงานไหน”

[poll id=”11″]

การตอบแบบสอบถามนี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับ
เพราะในความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องทำงานทุกอย่างที่กล่าวมาอยู่ดี
คงเลือกไม่ได้หรอกครับว่าจะอยู่งานไหน เอาเป็นว่าผมแค่ถามงานที่ชอบในความรู้สึกก็แล้วกัน

library-work

คำอธิบายงานในแต่ละส่วน

1. งานบริหารห้องสมุด
- งานวางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ในห้องสมุด ควบคุมงบประมาณและทำรายงานสถิติต่างๆ

2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
- งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรต่างๆ เข้าห้องสมุด

3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
- งาน catalog นี่แหละ ไม่ว่าจะ dewey หรือ LC ก็ตาม

4. งานบริการยืม-คืน
- ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียว ยิงบาร์โค้ตหนังสือยืม และหนังสือคืน

5. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- งานจัดการด้านวารสาร นิตยสารต่างๆ เช่น เย็บเล่มวารสาร ทวงวารสารที่ยังไม่ส่ง ฯลฯ

6. งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- งานที่ให้คำปรึกษา และนั่งตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ ปัจจุบันอาจจะตอบผ่าน Chat, MSN, Mail ฯลฯ

7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานดูแลระบบไอทีต่างๆ ในห้องสมุด รวมถึงระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย

8. งานโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์
- งานให้บริการสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี อาจจะรวมถึงห้องมัลติมีเดียด้วย (ถ้ามีในห้องสมุด)

9. อื่นๆ (โปรดระบุ)
งานอื่นๆ ที่อาจจะไม่ระบุถึง ณ ที่นี้ เช่น จัดชั้นหนังสือ ฯลฯ

นิยามของงานไหนที่ไม่ชัดเจนเพื่อนๆ อาจจะตอบ อื่นๆ มานะครับแล้วก้ระบุมาให้ผมด้วยว่างานอะไร

ถ้าเป็นไปได้นอกจากการเลือกที่แบบสอบถามแล้ว ผมขอให้เพื่อนๆ ตอบลงมาใน comment ด้วยนะครับ
โดยรูปแบบในการตอบแบบสอบถามนี้ ผมกำหนดไว้แล้ว มีดังนี้

1. ประเภทของห้องสมุดที่คุณทำงาน (ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา, ห้องสมุดเฉพาะ, ห้องสมุดองค์กรอื่นๆ)
2. งานที่คุณทำในห้องสมุด
3. งานที่คุณอยากทำในห้องสมุด พร้อมเหตุผล

——————————————

ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม (คำตอบของผมเอง)

ประเภท : ห้องสมุดประชาชน
งานที่ทำในห้องสมุด : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานที่อยากทำในห้องสมุด : บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
เหตุผล : เพราะว่าการตอบคำถามให้ผู้ใช้บริการจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ทำให้เรามีความกระตือรือร้น
ในการอยากรู้อยากเห็น แสวงหาคำตอบมาตอบผู้ใช้เท่ากับเป็นการเพิ่มความรู้ให้เราด้วยครับ

——————————————

อ๋อสำหรับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นบรรณารักษ์ ขอแค่ระบุว่าอยากทำงานด้านไหนในห้องสมุดก็พอแล้วครับ

ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ

Author Description

libraryhub

นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (วาย) ผู้เขียนบล็อกที่เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์เป็นงานอดิเรก ปัจจุบันเขียนบล็อกเกี่ยวกับห้องสมุดมาแล้ว 700 กว่าเรื่อง และให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านงานต่างๆ ในห้องสมุด สิ่งที่อยากบอกหลายๆ คน คือ "ผมไม่ใช่ผู้เชียวชาญด้านห้องสมุด แต่ผมก็เป็นคนธรรมดาคนนึงที่เขียนบล็อกห้องสมุดก็เท่านั้นเอง"

There are 4 comments. Add yours

  1. 20th December 2009 | Jack says: Reply
    ประเภท : ห้องสมุดประชาชน งานที่ทำ : ทำทุกงาน (เพราะ บรรณารักษ์ มีคนเดียวจ่า) งานที่ชอบ : งานบริการตอบคำถามและช่วยค้น และ งานอื่นๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เหตุผลงานที่ 1 : ท้าทายความสามารถในการสืบ ค้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับในสิ่งที่ต้องการค้นหา รวดเร็วตรงตามความต้องการ เหตุผลงานที่ 2 : ชอบที่จะหาสิ่งแปลกใหม่ ยุทธวิธีใหม่ๆ มานำเสนอ เพื่อให้ผู้ใช่บริการรู้สึกอยากอ่าน โดยเฉพาะกับเด็ก ทำแล้วมีความสุข มากกกกก...
  2. 15th February 2010 | Nusommuay says: Reply
    ประเภท : ห้องสมุดมหาวิทยาลัย งานที่ทำในห้องสมุด : งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า (จริงๆทำทุกงานแหละ คนมันน้อย) งานที่อยากทำในห้องสมุด : บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เหตุผล : มีความสุขเวลาเห็นผู้ใช้บริการได้สิ่งที่เขาต้องการ
  3. ประเภท : ห้องสมุดโรงเรียน งานที่ทำในห้องสมุด : ทำทุกงานเพราะอยู่คนเดียว งานที่อยากทำในห้องสมุด : วิเคาระห์ทรัพยากรสารสนเทศ เหตุผล : มีความสุขเวลาที่ได้cattalogหนังสือแต่ละเล่มชอบเวลามีหนังสือเข้ามาเยอะๆ
  4. 2nd September 2011 | Cabinlaz says: Reply
    1. ประเภทของห้องสมุดที่คุณทำงาน - ห้องสมุดโรงเรียน 2. งานที่คุณทำในห้องสมุด - ได้ทำทุกอย่างเลยค่ะ 3. งานที่คุณอยากทำในห้องสมุด พร้อมเหตุผล - งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชอบซื้อหนังสือค่ะ อิอิ

Join the Conversation