งานบรรณารักษ์ที่เพื่อนๆ ชอบที่สุด คือ…

งานในห้องสมุดถูกแบ่งออกเป็นหลายส่วนด้วยกัน บรรณารักษ์ในแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกัน วันนี้ผมเลยอยากถามเพื่อนๆ ว่า “หากเพื่อนๆ เลือกทำงานในห้องสมุดได้ เพื่อนๆ จะเลือกงานไหน” [poll id=”11″] การตอบแบบสอบถามนี้เป็นเพียงความคิดส่วนบุคคลของแต่ละคนนะครับ เพราะในความเป็นจริงแล้วผมเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องทำงานทุกอย่างที่กล่าวมาอยู่ดี คงเลือกไม่ได้หรอกครับว่าจะอยู่งานไหน เอาเป็นว่าผมแค่ถามงานที่ชอบในความรู้สึกก็แล้วกัน คำอธิบายงานในแต่ละส่วน 1. งานบริหารห้องสมุด – งานวางแผนและกำหนดนโยบายต่างๆ ในห้องสมุด ควบคุมงบประมาณและทำรายงานสถิติต่างๆ 2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ – งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรต่างๆ เข้าห้องสมุด 3. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ – งาน catalog นี่แหละ ไม่ว่าจะ dewey หรือ LC ก็ตาม 4. งานบริการยืม-คืน – ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์อย่างเดียว ยิงบาร์โค้ตหนังสือยืม และหนังสือคืน 5. งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง – งานจัดการด้านวารสาร นิตยสารต่างๆ เช่น เย็บเล่มวารสาร ทวงวารสารที่ยังไม่ส่ง ฯลฯ 6. งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า – งานที่ให้คำปรึกษา และนั่งตอบคำถามแก่ผู้ใช้บริการ ปัจจุบันอาจจะตอบผ่าน Chat, MSN, Mail ฯลฯ 7. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานดูแลระบบไอทีต่างๆ ในห้องสมุด รวมถึงระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วย 8. งานโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ – งานให้บริการสื่อมัลติมีเดียต่างๆ เช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี อาจจะรวมถึงห้องมัลติมีเดียด้วย (ถ้ามีในห้องสมุด) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ) งานอื่นๆ ที่อาจจะไม่ระบุถึง ณ ที่นี้ เช่น จัดชั้นหนังสือ ฯลฯ นิยามของงานไหนที่ไม่ชัดเจนเพื่อนๆ อาจจะตอบ…