10 เรื่องที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถ

เรื่องที่เขียนวันนี้มาจากการอ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ในคอลัมน์ Leading for the future ซึ่งเขียนเรื่อง “งานเข้า” แต่ซึ่งที่ผมสนใจมากกว่าเรื่องนี้ คือ ผู้เขียนได้กล่าวถึง “The 10 Things that Require Zero Talent” หรือ “10 เรื่องที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถ” (ในบทความของหนังสือพิมพ์วันนี้กล่าวเพียงข้อแรกข้อเดียว) ซึ่งผมจึงหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อว่า 10 เรื่องที่ว่ามีอะไรบ้าง

10 เรื่องที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถ

 1. Being on time = การตรงต่อเวลา
 2. Work ethic = ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ
 3. Effort = ความพยายาม
 4. Body language = ภาษากาย
 5. Energy (motivation) = พลังงาน (แรงจูงใจ)
 6. Attitude = ทัศนคติ
 7. Passion = ความหลงใหล
 8. Being coachable = เป็นโค้ชได้
 9. Doing extra = ทำให้มากกว่าเดิม
 10. Being prepared = เตรียมพร้อมตลอด

10 เรื่องที่กล่าวมามีหลายเว็บไซต์ที่พยายามจะอธิบายว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานี้จริงๆ แล้วเรียนรู้ได้ จะกล่าวว่าเป็น “ทักษะ” ก็เหมือนจะได้ แต่แท้จริงแล้ว 10 เรื่องนี้เป็นนิสัย และ มีความลึกมากกว่าการเป็นทักษะ

ผมอยากให้เพื่อนๆ ลองสำรวจตัวเองดูว่า 10 เรื่องที่กล่าวมานี้ มีในตัวของเราหรือไม่ แล้วถ้ายังขาดในเรื่องใดอยู่ เราจะเติมเต็มได้อย่างไร เช่น

 • เราเป็นคนที่ “ตรงต่อเวลา” หรือไม่ — อาจไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ แต่ถ้าเราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาได้ทุกครั้งโอกาสในการพัฒนาตัวเราจะมีมากขึ้น ???
 • ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ — งานที่เราทำอยู่ในห้องสมุด เราทำเพื่ออะไร เพื่อใคร —> เพื่อตัวเราเอง หรือ เพื่อผู้ใช้บริการ
 • ความพยายามของเรามีมากน้อยเพียงใด — เราอดทนกับเรื่องต่างๆ ในการทำงานได้แค่ไหน
 • ภาษากาย — ดวงตาของเราสื่อภาษาได้ เรารู้สึกดี รู้สึกหงุดหงิด ดวงตาก็สะท้อนทุกสิ่ง อวัยวะต่างๆ ในร่างกายของเรา บุคลิกของเราก็เช่นกัน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างในการถามตัวเองนะครับ ผมเชื่อว่า 10 เรื่องนี้ บรรณารักษ์ คนทำงานห้องสมุด และทุกๆ คนมีอยู่ในตัวเองเสมอ แต่จะมีมากน้อยก็คงขึ้นอยู่กับบริบทของสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน

เอาเป็นว่า วันนี้เขียนให้อ่านสนุกๆ แค่นี้พอครับ ใครสนใจเรื่องนี้ไปหาอ่านต่อในเว็บไซต์ได้ครับ

Related posts

Leave a Comment