บรรณารักษ์เล่าเรื่องกรุงเทพเมืองหนังสือโลก มหานครแห่งการอ่าน

ข่าว “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” ออกมาค่อนข้างมากก็จริง แต่ก็ยังมีอีกหลายๆ คนไม่ทราบว่าปีนี้เป็นปีที่ “กรุงเทพฯ ถูกประกาศให้เป็นเมืองหนังสือโลก” “มหานครแห่งการอ่าน” จึงเป็นวาระที่ผมต้องนำมาเขียนถึงในวันนี้

เพื่อนๆ หลายคนคงได้มีโอกาสไปเดินงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกันมาแล้ว ผมเองก็ได้มีโอกาสไปเดินดูอะไรต่ออะไรในงานสัปดาห์หนังสือเช่นกัน บูทหนึ่งที่ผมตั้งใจไปดูก็คือ บูทของ “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” นั่นเอง

Bangkok world book capital1

ในบูท “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” มีอะไรบ้าง
แน่นอนครับว่าต้องมีการพูดถึงที่มาของการได้เป็น “เมืองหนังสือโลก” หรือ “World Book Capital 2013” นอกจากนี้ยังมีการยกโครงการสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านใน กทม มากมาย

Bangkok world book capital2 Bangkok world book capital3

ประเด็นที่ผมสนใจ คือ ทำไม “กรุงเทพฯ ถึงได้รับการประกาศเป็นเมืองหนังสือโลก”
(ในบอร์ดนิทรรศการกล่าวว่า) “กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการหนังสือทุกส่วน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมกันพัฒนาการอ่าน โดยได้นำเสนอแผนโครงการที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นชุมชน และแสดงออกถึงการมีพันธะสัญญาในระดับสูง ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการอ่านและหนังสืออย่างจริงจัง”

Bangkok world book capital4

แนวคิด Bangkok Read for Life
– อ่านเพื่อรัก
– อ่านเพื่อรู้
– รักและรู้

ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน และเตรียมการสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืน 5 ยุทธศาสตร์
1. การสื่อสารสาธารณะเพื่อเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางสังคม
2. การกำหนดนโยบายอย่างชัดเจนต่อเนื่อง
3. การสร้างความมีส่วนร่วมของเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน
4. การพัฒนาและขยายพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน
5. การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ที่คิดออกมาทำให้เกิดโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการเป็นเมืองหนังสือโลก โดยในบูทก็ยก 9 กิจกรรมที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการอ่านออกมา เอาเป็นว่าใน 9 โครงการนั้นมีอะไรบ้าง ผมขอนำไปเล่าวันพรุ่งนี้แล้วกันครับ

Bangkok world book capital5

ในบูทนี้ก็มีของแจกมากมาย อาทิเช่น ที่คั่นหนังสือ สมุดโน้ต “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก”

และที่สำคัญกิจกรรมก็น่าสนใจด้วย เช่น
การแจก Passport ซึ่งภายใน Passport ก็มีคำถามเกี่ยวกับ “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” และถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านของเรา Passport นี้สามารถนำไปใช้สำหรับกิจกรรม การเฉลิมฉลอง “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก” ในวันที่ 21-23 เมษายน 2556 ณ ลาน Skywalk หน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันครับ
และต้องขอขอบคุณงานสัปดาห์หนังสือที่ทำให้ผมเจอข้อมูลดีๆ แบบนี้

Related posts

Leave a Comment