สำนักหอสมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

นายห้องสมุดช่วยหางานวันนี้ วันที่ 2 ของการโพสรับสมัครบรรณารักษ์ วันนี้เราไปดูหน่วยงานภาครัฐกันบ้างนะครับ หน่วยงานวันนี้ คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กำลังรับบุคลากรจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ ใครสนใจอ่านต่อเลยครับ

DSS library jobs

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ลักษณะงาน : จ้างเหมาบริการ
สังกัด / หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์

ผู้ที่สนใจงานนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ นะครับ หากสนใจดูคุณสมบัติเบื้องต้นของทั้ง 2 ตำแหน่งก่อนนะครับ

1. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเบื้องต้น
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
– มีทักษะการบริหารจัดการ การประสานงาน
– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทักษะการจัดเก็บ อนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเบื้องต้น
– วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
– มีความรู้ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer ฯลฯ

หากสนใจตำแหน่งบรรณารักษ์ กรุณาติดต่อ คุณชื่นจิต 02-201-7251 คุณเพ็ญพิชชา 02-201-7032 คุณจารุนี 02-201-7295

หากสนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรุณาติดต่อ คุณนภดล และคุณจรรยพร 02-201-7285

เอาเป็นว่าตำแหน่งนี้ใครสนใจก็ลองโทรไปคุยกับผู้ที่มีรายชื่อตามด้านบนกันดูนะครับ
ส่วนใครที่ไม่รู้ว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการอยู่แถวไหนของกทม. ก็ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์
http://siweb.dss.go.th

ขอให้เพื่อนๆ โชคดีครับ

Related posts

Leave a Comment