สำนักหอสมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง

นายห้องสมุดช่วยหางานวันนี้ วันที่ 2 ของการโพสรับสมัครบรรณารักษ์ วันนี้เราไปดูหน่วยงานภาครัฐกันบ้างนะครับ หน่วยงานวันนี้ คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กำลังรับบุคลากรจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ ใครสนใจอ่านต่อเลยครับ รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้ ชื่อตำแหน่ง : บรรณารักษ์ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ลักษณะงาน : จ้างเหมาบริการ สังกัด / หน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ ผู้ที่สนใจงานนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสมุดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ นะครับ หากสนใจดูคุณสมบัติเบื้องต้นของทั้ง 2 ตำแหน่งก่อนนะครับ 1. บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเบื้องต้น – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา – มีทักษะการบริหารจัดการ การประสานงาน – ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งทักษะการจัดเก็บ อนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสาร 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเบื้องต้น – วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป – มีความรู้ และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer ฯลฯ หากสนใจตำแหน่งบรรณารักษ์ กรุณาติดต่อ คุณชื่นจิต 02-201-7251 คุณเพ็ญพิชชา 02-201-7032 คุณจารุนี 02-201-7295 หากสนใจตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรุณาติดต่อ คุณนภดล และคุณจรรยพร 02-201-7285…