โครงการศึกษาดูงานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา 2554

“ไปเที่ยวกันมั้ย มั้ย มั้ย มั้ย มั้ย…..จะไปก็รีบไป ไป ไป ไป ไป …….ไปดูงานห้องสมุดกันเถอะ!!!”
วันนี้มีโครงการดีๆ มาประชาสัมพันธ์ครับ เป็นโครงการของชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดฯ
อย่างที่เกริ่นนั่นแหละครับ โครงการนี้เป็น “โครงการศึกษาดูงาน” ครับ ว่าแต่ไปดูกันที่ไหนบ้าง ลองอ่านโครงการกันก่อนเลยครับ

โครงการศึกษาดูงานชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสุมดแห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี 2554
Academic Librarian Group Thai Library Association (ALG TLA) Study Tour :  2011

……………………………………………………..

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน (รองประธาน และ กรรมการฝ่ายวิชาการ)

หลักการและเหตุผล

ชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ (Academic Librarian Group: Thailand Library Association) เป็นชมรมหนึ่งในสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ โดยเป็นกลุ่มของบรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาการปฏิบัติงานในห้องสมุด และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ของข้อมูลข่าวสารระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ชมรม ฯ เล็งเห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก  จึงจัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งบริการสารสนเทศ / แหล่งเรียนรู้ที่มีการดำเนินงานที่เข้มแข็งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ณ จังหวัดนครปฐม ได้แก่ หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ และหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนำไปสู่การพัฒนาวงการวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานสถาบันบริการสารนิเทศ และแหล่งเรียนรู้
2. เพื่อให้สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานสถาบันบริการสารนิเทศ และแหล่งเรียนรู้
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วัน – เวลา : วันเสาร์ที่ 10 กันยายน  2554  เวลา 7.00 – 17.00 น.

สถานที่ : หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ และ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : กรรมการ/ทีมงาน สมาชิกชมรม และผู้สนใจ จำนวน 15 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดจากห้องสมุดและ / หรือ สถาบันบริการสารสนเทศอื่น ๆ
2. สมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานห้องสมุดและ / หรือ สถาบันบริการสารสนเทศอื่น ๆ
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นยังไงกันบ้างครับ อ่านโครงการแล้วเริ่มสนใจกันบ้างหรือปล่าว ไปดูงานได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันในหลายๆ ด้าน พบปะและสร้างเครือข่ายกลุ่มบรรณารักษ์ด้วยนะครับ สิ่งดีๆ มีมากขนาดนี้แล้ว ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว

เรามาดูกำลังการแบบคร่าวๆ กันก่อนดีกว่าครับ
6.15 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
7.00 น. แวะรับที่จุดจอดรถตู้ มธ.ศูนย์รังสิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มุมใกล้สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์
7.00 – 8.30 น. เดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปจังหวัดนครปฐม
8.30 – 11.00 น. ศึกษาดูงานหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์
11.00 –12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์
12.30 – 14.00 น. เดินทางจากจังหวัดนครปฐม ไปหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พุทธมณฑลสาย 5
14.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
16.00 น. ออกเดินทางกลับ
17.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

เอาเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อและแจ้งรายชื่อเข้าร่วมโดยด่วนที่ คุณรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน.  โทร. 086-5284042  นะครับ

Related posts

Leave a Comment