สรุปประเด็นในกลุ่มบรรณารักษ์ไทยใน Facebook สัปดาห์ที่ 1/2554

สวัสดีปีใหม่กลุ่มบรรณารักษ์ไทยใน Facebook กลับมาพบกันในสัปดาห์แรกของปี 2554
ในสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มบรรณารักษ์และห้องสมุดของเรามีการโพสน้อยกว่าปกติ เพราะวันหยุดเยอะ

เอาเป็นว่าวันที่ 1 – 7 มกราคม 2554 กลุ่มบรรณารักษ์ไทยใน Facebook มีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง ไปชมเลย

– Link : เก็บเล็กผสมน้อยกับการดูงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเว้ แห่งประเทศเวียดนาม = http://clm.wu.ac.th/wordpress/?p=513

– “ขอคำแนะนำในการเรียนต่อปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ ว่ายากมั้ย เรียนที่ไหนดี” ผลสรุปมีดังนี้

– เพื่อนๆ แนะนำให้เรียนที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มศว (หลักสูตรใหม่ดี)

– “ขอแนวคิดในรูปแบบการพัฒนางานบริการแบบใหม่ เอาใจวัยทีนยุคใหม่”? ผลสรุปมีดังนี้
– ใช้สื่อออนไลน์สมัยใหม่เข้ามาบริการแจ้งข่าวสารให้ผู้ใช้ได้รู้ เช่น twitter, facebook
– บริการด้วยความรวดเร็ว เพราะวัยรุ่นไม่ชอบรออะไรนานๆ (ตอบคำถามเร็ว) เช่น ผู้ใช้ถามมาทางเมล์เราก็ต้องรีบตอบ
– จัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการพนักงาน GEN Y ให้กับผู้บริหาร (แบงค์ชาติเสนอแนวนี้มา)


– Link : คุณลักษณ์ของผู้เรียนสำหรับโลกอนาคต? =
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=660&contentID=111923

– Link : 6 ขั้นตอนในการจัดทำ Social Media Marketing = http://www.doctorpisek.com/pisek/?p=446

– Link ที่เกี่ยวกับบทความเรื่อง Library2.0 ซึ่งมีดังนี้

http://www.stks.or.th/blog/?p=816
http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1751&Itemid=132
http://iteau.wordpress.com/2007/06/15/library2_0attcdc/
http://www.slideshare.net/boonlert/web-20-1806213
http://media.sut.ac.th/media/VDO/116/1689-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94+2.0+%28Library+2.0%29.embed
http://www.positioningmag.com/Magazine/Details.aspx?id=61961
http://tcdclibrary.wordpress.com/2008/09/06/library-20/

– “CAS ในห้องสมุด ย่อมาจากอะไร และเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กันกับ SDI อย่างไร”? ผลสรุปมีดังนี้

– CAS เป็นบริการข่าวสารทันสมัย เช่น สรุปข่าวประจำวัน หน้าสารบัญวารสารใหม่ ส่วน SDI เป็นบริการข้อมูลเฉพาะเรื่องแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการหรือ request ข้อมูลนั้น เช่น รวบรวมข้อมูลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้แก่นักวิจัยเฉพาะคนหรือเฉพาะกลุ่มที่ทำวิจัยเรื่องนั้นๆ อยู่

– Link : การสร้างเสริมประสิทธิภาพของสมอง Grow your mind = http://cid-9236d6851044637b.office.live.com/self.aspx/.Public/20110105%20-%20brain.pdf

– Link : อาชีพบรรณารักษ์ – ทำไม”ครูบรรณารักษ์”เป็นยากจังครับ??? =
http://atomdekzaa.exteen.com/20110105/entry

นอกจากประเด็นต่างๆ เหล่านี้แล้ว ประเด็นที่บรรณารักษ์เขียนถึงเยอะก็คือ “การสวัสดีปีใหม่และอวยพรพี่น้องชาวห้องสมุด” นั่นเอง
เอาเป็นว่าปีนี้ผมสัญญาว่าจะทำงานเพื่อห้องสมุดและบรรณารักษ์ให้ดีที่สุดแล้วกันครับ สัปดาห์นี้ก็ขอลาไปก่อน บ๊ายบาย

Related posts

Leave a Comment