หนึ่งวันกับงานบรรณารักษ์ด้านไอที

เพื่อนอยากรู้มั้ยว่าบรรณารักษ์ไอทีวันๆ นึงต้องทำงานอะไรบ้าง วันนี้ผมขอนำ Job Description ของงานในตำแหน่งนี้มาให้เพื่อนๆ ดูครับ ปล. ที่นำมาให้ดูนี้เป็นงานที่ผมทำสมัยตอนเป็นบรรณารักษ์ไอทีอยู่ที่ห้องสมุดแห่งนึงนะครับ และงานบรรณารักษ์ไอทีแต่ละห้องสมุดอาจจะมีหน้าที่ๆ แตกต่างกว่านี้ก็ยังมีเช่นกัน ดังนั้นกรุณาอย่ายึดติดว่าบรรณารักษ์ไอทีทุกห้องสมุดจะเหมือนกัน บรรณารักษ์ไอทีมีภาระกิจ ดังนี้ 1. ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำหรับโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 2. จัดทำ Homepage และ Website ห้องสมุดโดยกำหนด Website ต่างๆ ในการให้บริการ 3. ประสานงานการจัดทำ Website กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษา 4. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office / โปรแกรมตกแต่งภาพ / การสแกนภาพและตัวอักษร / การจัดทำ link ข้อมูลในส่วนต่างๆ / โปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับสำนักหอสมุด 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสำนักหอสมุด 6. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์งานบริการห้องสมุดและให้บริการ Internet 7. รับผิดชอบการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อให้บริการผ่านเครือข่าย Internet 7.1 E-book 7.2 E- journal 7.3 E-Document 8. Update ข่าวสารและสารนิเทศใหม่บน Website 9. บริการสืบค้นสารนิเทศผ่านระบบเครือข่าย Internet 10. จัดการแปลงไฟล์ / คัดลอกไฟล์ต่างๆ เพื่อออกให้บริการกับผู้ใช้ 11. จัดหารวบรวมสื่อโสตทัศนวัสดุ 12. ดูแลรักษาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 13. ดูแลห้องประชุมกลุ่มเมื่อมีการติดต่อของใช้งาน เป็นยังไงกันบ้างครับ ภาระหน้าที่เยอะเกินไปหรือปล่าว จริงๆ แล้วนอกจากภาระงานด้านบนนี้แล้ว งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการ บรรณารักษ์ไอทีก็ต้องทำด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการยืมคืน การตอบคำถาม และอื่นๆ…