การจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมญี่ปุ่น (NDC)

เพื่อนๆ หลายคนคงจะรู้จักการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดแบบต่างๆ มามากพอแล้ว เช่น ระบบเลขทศนิยมแบบดิวอี้, ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา, ระบบห้องสมุดการแพทย์ ฯลฯ วันนี้ผมขอแนะนำการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดตามแบบประเทศญี่ปุ่นบ้างนะครับ เนื่องจากที่รู้ๆ กันว่าผมเคยฝึกงานที่ห้องสมุดมูลนิธิญี่ปุ่น ดังนั้นจึงทำให้ผมรู้จักกับการจัดหมวดหมู่แบบนี้ ซึ่งการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบญี่ปุ่นนี้มีความแตกต่างจากการจัดหนังสือที่ผมเคยเรียนมาอย่างสิ้นเชิง ผมขอเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆ ก่อนนะครับ ถึงที่มาของการจัดหมวดหมู่แบบนี้ การจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมญี่ปุ่น หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษ ว่า Nippon Decimal Classification (NDC) เป็นการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้ในประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีน โดยมีแนวความคิดและเผยแพร่โดย Japan Library Association ในปี 1956 ซึ่งเป็นการนำระบบการจัดหมวดหมู่แบบดิวอี้ (Dewey Decimal System) มาประยุกต์ในรูปแบบใหม่ โดยใช้เลขหมวดหมู่ใหญ่ คือ 000 ? 900 เหมือนแบบดิวอี้ แต่ต่างกันที่รายละเอียดนะครับ หมวดหมู่ใหญ่ ของการจัดหมวดหมู่หนังสือแบบทศนิยมญี่ปุ่น มีดังนี้ 000 ? หมวดทั่วไป 100 ? หมวดปรัชญา 200 ? หมวดประวัติศาสตร์ 300 ? หมวดสังคมศาสตร์ 400 ? หมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป 500 ? หมวดเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 600 ? หมวดอุตสาหกรรม และการพาณิชย์ 700 ? หมวดศิลปะ 800 ? หมวดภาษา 900 ? หมวดวรรณกรรม ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ดิวอี้นะครับ ต่างกันที่หมวด 200, 400, 500, 800, 900 ส่วนการแบ่งหมวดหมู่ย่อยในลำดับที่สองยังคงใช้ concept เหมือนดิวอี้อีกนั่นแหละครับ…