รวมเอกสารการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ThaiLIS)

วันนี้ผมขอนำเอกสารการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร มาแจกนะครับ ซึ่งฐานข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารด้านล่างนี้ เป็นฐานข้อมูลที่ ThaiLIS บอกรับในปี 2553 นั่นเอง เอกสารข้อมูลและวิธีใช้ฐานข้อมูลนี้ ครอบคลุมฐานข้อมูลทั้งหมด 6 ฐาน ดังต่อไปนี้ 1. ABI/Inform – ฐานข้อมูลด้านธุรกิจและการบริหารจัดการ (สไลด์วิธีการใช้) (สไลด์ภาพรวมของฐานข้อมูล) 2. ACM Digital Library – ฐานข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (สไลด์วิธีการใช้) (สไลด์ภาพรวมของฐานข้อมูล) 3. Dissertation & Theses – ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (สไลด์วิธีการใช้) (สไลด์ภาพรวมของฐานข้อมูล) 4. H.W. Wilson – ฐานข้อมูลหลากหลายสาขา (สไลด์วิธีการใช้) (สไลด์ภาพรวมของฐานข้อมูล) 5. IEEE / IEL – ฐานข้อมูลหลากหลายสาขา (สไลด์วิธีการใช้) (สไลด์ภาพรวมของฐานข้อมูล) 6. Web of Science – ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ (สไลด์วิธีการใช้) (สไลด์ภาพรวมของฐานข้อมูล) ลองเข้าไปอ่านวิธีใช้งานและข้อมูลภาพรวมดูนะครับ ผมว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใจรายละเอียดของเนื้อหาในฐานข้อมูลนั้นๆ ได้ครับ แถมข้อดีอีกอย่างคือเราก็ไม่ต้องสร้างคู่มือการใช้ฐานข้อมูลให้ผู้ใหญ่ด้วย เนื่องจากเราสามารถดึงข้อมูลต่างๆ ในนี้ไปจัดทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลประจำห้องสมุดได้ครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ ปล. เอกสารต่างๆ ที่นำมาเผยแพร่นี้ ผมได้ขออนุญาต คุณจิรวัฒน์ พรหมพร แล้วนะครับ ดังนั้นหากห้องสมุดหรือบรรณารักษ์ต้องการนำไปเผยแพร่ต่อขอความกรุณาช่วยแจ้ง คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณจิรวัฒน์ พรหมพร ที่ได้จัดทำเอกสารดีๆ ให้เราได้เรียนรู้ฐานข้อมูลต่างๆ ครับ