SCG Experience Library รับสมัครนักศึกษาทำงาน/ฝึกงาน

มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ได้รับทราบ เนื่องจากขณะนี้ SCG Experience Library ต้องการรับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time จำนวน 3 ตำแหน่ง หากน้องๆ สนใจ กรุณาคุณสมบัติก่อนนะครับ ซึ่งมีดังนี้ – มีบุคลิกดี มุ่งมั่นในงานบริการ กระตือลือร้น กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ – เพศ ชาย/หญิง – นักศึกษาชั้นปีที่ 3 -4 ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา (หากศึกษาสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียรู้/ฝึกงานมากขึ้น) – รักงานบริการ และชอบร่วมทำงานกับผู้อื่น – มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – Microsoft Oficce เช่น Excel, Word, Power Point และ อื่นๆ รายละเอียดของงาน มีดังนี้ – ช่วยงานเจ้าหน้าที่ห้องสมุดที่ศูนย์ SCG Experience – เวลางาน สามารถเข้ามาทำงานตั้งแต่ เวลา 09.30 ? 20.30 (ทั้ง 3 คนต้องสลับกะเข้างาน) เรื่องเวลางานสามารถตกลงกันได้ – ดูแลความเรียบร้อยของชั้นหนังสือและนิตยสาร (จัดเก็บเข้าชั้น , ซ่อมแซมหนังสือและนิตยสาร) – ช่วยงานด้านการบริการต่างๆที่มีในห้องสมุด สถานที่ในการทำงาน บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด เลขที่ 1444 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข) แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 (ถนนประดิษฐ์มนูญธรรม…