http://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpghttp://www.libraryhub.in.th/wp-content/uploads/2010/11/bookmark.jpgหนทางในการแชร์เรื่องหรือไอเดียของคุณ (How to Share Idea)

หนทางในการแชร์เรื่องหรือไอเดียของคุณ (How to Share Idea)

?ถ้าเราเขียนเรื่องสักเรื่องนึงบนเว็บ แล้วอยากให้คนอื่นเข้ามาอ่าน เราจะทำอย่างไร? ?นักวิชาการเขียนเรื่องๆ นึงดีมาก แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ แล้วงี้คนจะอ่านจากไหน? ?อยากกระจายเรื่องที่เราเขียนให้คนอื่นๆ อ่านทำไงดี? และอีกหลายๆ คำถามประมาณนี้ วันนี้ผมเลยขอสรุปเป็นประเด็นต่างๆ แล้วกัน (ผมอาจจะไม่ใช่ผู้ชำนาญนะครับ แต่จะถ่ายทอดตามความคิดให้อ่านแล้วกัน) ทางเลือกในการแชร์เรื่องที่คุณเขียนไปให้คนอื่นอ่าน มีดังนี้ – Blog / Website วิธีนี้ คือ เมื่อคุณมีไอเดีย หรือเรื่องที่อยากเขียน คุณก็เขียนลงในบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณก่อน การสมัครบล็อกเดี๋ยวนี้มีบล็อกฟรีมากมาย ก็เลือกสักบล็อกแล้วกัน ???????????????????????? -…