การสัมมนา PULINET วิชาการ 1/2553 เรื่อง Creative Library

ช่วงนี้กระแสการตื่นตัวเรื่องความคิดสร้างสรรค์ได้ผ่านเข้ามาถึงวงการห้องสมุดแล้วนะครับ ดังนั้นการสัมมนาของ Pulinet ในปีนี้ จึงต้องพูดเรื่องนี้กันหน่อย “Creative Library” หรือ “ห้องสมุดแห่งการสร้างสรรค์” รายละเอียดเบื้องต้นของงานนี้ ชื่องานสัมมนาภาษาไทย? : “ห้องสมุดแห่งการสร้างสรรค์” ชื่องานสัมมนาภาษาอังกฤษ : “Creative Library” ภายใต้งาน : โครงการสัมมนา Pulinet วิชาการ วันและเวลาที่จัด : วันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-21.00 น. สถานที่อบรม : โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ งานสัมมนาในครั้งนี้เป็นงานที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งของวงการห้องสมุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งรูปแบบของงานสัมมนาในครั้งนี้ คือ เปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ที่สังกัด Pulinet นำเสนอผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ในห้องสมุด นั่นเอง แนวทางในการนำเสนอก็ง่ายๆ มีสองแบบให้เลือกคือ 1. ปากเปล่า 30 นาที (ขึ้นมาพูดบนเวที) 2. จัดทำเป็นโปสเตอร์แล้วนำมาติดในส่วนนิทรรศการรอบๆ งาน โดยหัวข้อนั้นจะต้องอยู่ในขอบข่ายของเนื้อหาดังนี้ – งานบริการสารสนเทศ – งานข้อมูลท้องถิ่น – งานบริการวารสาร – งานเทคโนโลยีสารสนเทศ – งานมาตรฐานห้องสมุด – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งหากผลงานเข้าตากรรมการ ก็จะได้รับการสนับสนุนจากกองทุน pulinet ชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาท เอาเป็นว่าน่าสนใจใช่มั้ยละครับ เพื่อนๆ ลองดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอผลงานไปก่อนก็ได้ครับ แบบฟอร์มขอเสนอผลงาน http://www.snc.lib.su.ac.th/pulinet-seminar/assets/Downloads/presentation1form.pdf การสัมมนาในครั้งนี้ผมว่าเพื่อนๆ คงจะได้เห็นไอเดียมากมายเลยหล่ะครับ ค่าลงทะเบียนของงาน (สมาชิก pulinet = 500 บาท ถ้าไม่ใช่สมาชิก = 1,000 บาท)…