งานเสวนา “หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย”

มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาให้เพื่อนๆ วงการห้องสมุดและบรรณารักษ์ได้เข้าร่วมครับ เป็นงานเสวนาที่ผมอ่านแล้วก็ยังรู้สึกว่าน่าสนใจดี เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือเก่าและหนังสือหายากครับ ชื่องานเสวนานี้คือ “หนังสือเก่า เล่าเรื่อง มรดกภูมิปัญญาไทย” รายละเอียดงานเสวนาเบื้องต้น ชื่องานภาษาไทย : หนังสือเก่า    เล่าเรื่อง   มรดกภูมิปัญญาไทย สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันและเวลาที่จัด : วันศุกร์ที่  15  มิถุนายน พ.ศ. 2555    เวลา  8.30 – 17.00 น. จัดโดย : ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับผู้ที่อยู่ในวงการหนังสือเก่า หรือ หนังสือหายากมากมาย ซึ่งพวกเขาจะมาเล่าให้ฟังถึงคุณค่าและความสำคัญของหนังเก่าที่มีต่อชุมชนและสังคมไทย หัวข้อที่น่าสนใจในงานนี้ – มรดกภูมิปัญญาในกรมพระจันทบุรีนฤนาถ – เล่าเรื่อง ลีลาของ “ฉันท์” – เสน่ห์หนังสือเก่า – หนังสือเก่า ความรัก ความผูกพัน กับคนสำคัญ บุคคลที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราว เช่น – รองศาสตราจารย์อัมพร ทีขะระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดหนังสือหายาก) – รองศาสตราจารย์ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาฯ) – รองศาสตราจารย์คึกเดช กันตามระ (นักวิชาการ/นักเขียน) – คุณอเนก นาวิกมูล (นักวิชาการ/นักเขียน/เจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์) – นางสุกัญญา ชลศึกษ์ (ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์) – นางชมัยภร แสงกระจ่าง (นักเขียน อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย) – นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ (นักเขียน) เป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหัวข้อและวิทยากรทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่น่าสนใจนะครับ ดังนั้นถ้าใครไม่ติดธุระหรือสนใจก็เข้าร่วมงานนี้ได้นะครับ เพียงแค่ดาวน์โหลดแบบตอบรับด้านล่างนี้ คลิ๊กที่นี่เลย…

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

บรรณารักษ์ช่วยหางานมาอีกแล้วนะครับ วันนี้ผมขอแนะนำงานในมหาวิทยาลัยดีกว่า งานที่ว่านี้คือตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ” ของศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 สถาบันที่รับสมัคร :  ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนที่รับสมัคร : 2 อัตรา คนที่จะสมัครในตำแหน่งนี้ถ้าวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือนจะได้ 8,800 บาท นะครับ ส่วนคนที่สมัครมีวุฒิปริญญาโทจะได้ 10,900 บาทครับ เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศต้องทำอะไรบ้าง – งานบริการสารสนเทศ – งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ – งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับคนที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้ – จบปริญญาตรีหรือโท ด้านบรรณารักษ์ (ดูจากงานที่ต้องทำผมว่าจำเป็นเลยแหละ) – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตในระดับดี – ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี คนที่สนใจในตำแหน่งนี้ต้องรีบหน่อยแล้วแหละ เพราะว่าจะหมดรับสมัครวันที่ 23 กันยายน 2554 แล้ว (ผมนำข่าวมาลงช้าไปหน่อย) ผู้ที่สมัครแล้วต้งสอบแข่งขันกับคนอื่นๆ นะครับ วิชาที่สอบ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาเฉพาะทาง คอมพิวเตอร์ …. รวมไปถึงการสอบสัมภาษณ์ด้วยนะ ผู้ที่สนใจต้องดำเนินการดังนี้ 1. กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ (http://www.car.chula.ac.th/apply/apply4.php) 2. สแกนภาพหน้าตรง + วุฒิการศึกษาและปริญญาบัตรมาด้วย เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองดูกันได้นะครับ ขอให้ได้งานสมใจอยากนะ อิอิ

สรุปงาน New technology and Best Practice in Library Services

วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าฟังบรรยายเรื่อง “New technology and Best Practice in Library Services” โดยคุณ John Hickok จาก California State University เห็นว่าเนื้อหาน่าสนใจดีจึงขอเอามาเล่าให้เพื่อนๆ อ่าน รายละเอียดงานบรรยายเบื้องต้น ชื่อการบรรยาย : New technology and Best Practice in Library Services ผู้บรรยาย : John Hickok วันและเวลาที่บรรยาย : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-12.00 น. สถานที่ในการบรรยาย : ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร ผู้จัดงาน : ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถานฑูตสหรัฐฯ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ การบรรยายครั้งนี้มีล่ามช่วยแปลในระหว่างการบรรยายด้วย (แต่ผมว่าฟังภาษาอังกฤษแล้วดูสไลด์ตามน่าจะเข้าใจหว่านะครับ แต่ก็เอาเถอะครับมีล่ามก็ดี) การบรรยายเริ่มจากการแนะนำตัวของผู้บรรยาย ซึ่งคือคุณ John Hickok (ผมขออนุญาติเรียกผู้บรรยายว่าคุณ John เพื่อความชัดเจนในการสื่อสารนะครับ) โดยคุณ John เป็นบรรณารักษ์ธรรมดาๆ คนนึงที่ California State University (ย้ำว่าบรรณารักษ์ธรรมดา) นอกจากนี้คุณ John ก็ยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับคนต่างชาติด้วย โดยเฉพาะคนเอเชีย วิทยานิพนธ์ที่คุณ John คือเรื่องการเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับการบริการห้องสมุด ซึ่งได้ศึกษาข้อมูลจาก 200 กว่าห้องสมุด จาก 14 ประเทศ ในแถบเอเชีย ตำแหน่งอันทรงเกียรติของคุณ John…

งานประชุมวิชาการ “ห้องสมุดดิจิตอล : ปัจจุบันและอนาคต” (แก้ไข)

ช่วงนี้กระแสของห้องสมุดดิจิตอลกำลังมาแรง และถูกไถ่ถามหนาหูขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการเข้าถึงข้อมูลดิจิตอลทำได้สะดวกขึ้น วันนี้ผมจึงขอแนะนำงานประชุมวิชาการงานหนึ่งที่น่าสนใจ และพูดถึงทิศทางของห้องสมุดดิจิตอล รายละเอียดงานประชุมวิชาการเบื้องต้น ชื่อการประชุมวิชาการ : ห้องสมุดระบบดิจิตอล : ปัจจุบันและอนาคต จัดวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2553 สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย : ชมรมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ชื่องานนี้ก็นับว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับ ประมาณว่าให้ข้อมูลปัจจุบันและทิศทางในอนาคต แต่ประเด็นที่ผมจับตาดูอยู่คือ เป็นงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งแน่นอนครับว่ามีศักยภาพในการจัดทำและพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล เอาเป็นว่าไปดูหัวข้อที่น่าสนใจในงานนี้ก่อนดีกว่าครับ – ห้องสมุดระบบดิจิตอล : ปัจจุบันและอนาคต – IT สำหรับห้องสมุดระบบดิจิตอล – มาตรฐานการแปลงภาพเป็นดิจิตอล – ห้องสมุดระบบดิจิตอล : แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ เอาเป็นว่าหัวข้อก็น่าสนใจดีครับ แต่การเข้าฟังต้องมีค่าใช้จ่ายสักหน่อยนะครับ คือถ้าเป็นสมาชิกของสมาคมห้องสมุดก็ 300 บาท แต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ 350 บาท ซึ่งผมว่าก็คุ้มค่าในการเข้าฟังนะครับ ยังไงก็สมัครเข้าไปฟังกันดู หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่เอกสารที่นี่เลยครับ “เอกสารประชาสัมพันธ์งานนี้“

การพัฒนาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาตร์ในยุคดิจิทัล

วันก่อนได้รับเกียรติจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “หลากมุมมองของนักวิชาชีพสารนิเทศ” วันนี้ผมจึงขอนำเรื่องวันนั้นมาเล่าให้เพื่อนๆ ได้อ่านกัน ภาพกิจกรรมในวันนั้นแบบคร่าวๆ (ขอนำภาพจากเว็บไซต์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาลง) (ข้อมูลโดยสรุปไว้ผมจะนำมาเล่าวันหลังนะครับ ช่วงนี้มีภาระงานเยอะไปหน่อย อิอิ) เอาสไลด์ของแต่ละคนไปนั่งอ่านก่อนได้ครับ สไลด์ของวิทยากรทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/conference%2053_Download.html ชมภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~libsci/activities.html

ม.จุฬาฯ รับสมัครบรรณารักษ์และจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาวบรรณารักษ์ ห้องสมุด และผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก Libraryhub นะครับ วันนี้ผมมีตำแหน่งงานบรรณารักษ์มาแนะนำนะครับ เผื่อสนใจจะได้ไปสมัครกัน ตำแหน่งงานบรรณารักษ์ในวันนี้ที่ผมจะแนะนำ คือ …. บรรณารักษ์และจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับ รายละเอียดของตำแหน่งงานเบื้องต้น – รับบรรณารักษ์ P7 (ป.โท) 1 ตำแหน่ง – เงินเดือน 10,900 บาท – รับเจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 (ป.โท) 1 ตำแหน่ง – เงินเดือน 10,900 บาท ขอย้ำอีกสักนิดนะครับ ตำแหน่งนี้สำหรับคนจบปริญญาโทเท่านั้นนะครับ ก่อนจะสมัครกรุณาตรวจสอบคุณสมบัติของท่านก่อนดังนี้ – จบปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง – ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ดี – ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี บรรณารักษ์ P7 ต้องทำอะไรบ้าง – อยู่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (งานจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ P7 ต้องทำอะไรบ้าง – อยู่ฝ่ายบริการช่วยค้นคว้าวิจัย – บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย – บริการช่วยค้นคว้าออนไลน์ – บริการแนะนำแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ – บริการสำเนาเอกสารจากต่างประเทศ ระยะเวลาในการสมัคร คือ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 นะครับ เอาเป็นว่าหากใครสนใจอยากจะสมัครงานในตำแหน่งที่กล่าวไว้นี้ ก็เข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/apply/apply.php หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาอ่านต่อที่ http://www.car.chula.ac.th/downloader2/2a367e8171e0eff818aa8a08c8ebb879/ ก็ขอให้เพื่อนๆ โชคดีกันนะครับ

ห้องสมุดจุฬาฯ ทำให้ผมอยากเป็นนิสิตของจุฬาฯ เลย…

ช่วงนี้วันๆ ผมก็นั่ง catalog ทั้งวันแหละครับ อาจจะดูเหมือนยุ่งๆ นะครับ และในขณะที่ catalog อยู่ ผมก็บังเอิญได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของห้องสมุดจุฬาฯ มา ทำให้เจอกิจกรรมนึงของห้องสมุดที่น่าอิจฉาเหล่านิสิตมากๆ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมอะไร กิจกรรมนี้ใช้ชื่อว่า “Chulalinet Day” ซึ่งจะจัดงานในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลาตั้งแต่ 10.30 – 16.00 น. ณ จามจุรีสแควร์ นั่นเอง ในงานนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น – ยอดนักยืม – พบนักเขียนซีไรต์และนักเขียนในดวงใจ – สนทนาประสาคนชอบอ่านหนังสือ (ในห้องสมุด) Hilight ของงานนี้ผมว่าอยู่ที่ของรางวัลในงานนี้แน่ๆ เลย นั่นก็คือ “การลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินและแพ๊คเกจทัวร์ กรุงเทพ – กระบี่” แบบว่าอยากไปร่วมด้วยนะ แต่คงหมดสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลแน่ๆ เลย แต่สำหรับน้องๆ นิสิตที่ได้รับรางวัลแล้วไม่อยากได้ น้องจะเอามาแบ่งพี่ก็ได้นะ พี่ยอมไปเที่ยวแทน อิอิ นอกจากนี้ยังมีรางวัลและกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะครับ ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและติดตามได้ที่ ห้องสมุดทุกแห่งในจุฬาฯ เลย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2553 นะครับ เอาเป็นว่าก็ขอแอบอิจฉาเล็กๆ แล้วกันนะครับ น้องๆ คนไหนที่ไปร่วมงานนี้แล้วอยากเล่าเรื่องราวก็ส่ง Mail มาเล่าให้พี่ฟังได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/news/223/ เอาเป็นว่ากิจกรรมดีๆ แบบนี้ ผมขอบอกต่อครับ ปล. ห้องสมุดไหนแจกรางวัลแพ๊คเกจไปเที่ยวอีกบอกผมได้นะ จะได้ไปขอร่วมลุ้นรางวัลบ้าง อิอิ

จุฬาฯ รับสมัครบรรณารักษ์ ใครสนใจด่วน

วันนี้มีงานบรรณารักษ์มาแนะนำเยอะเลย แต่สำหรับงานบรรณารักษ์ตำแหน่งนี้ขอปริญญาโทเท่านั้นนะครับ ตำแหน่งงานด้านบรรณารักษ์ที่จุฬาเปิดนี้ มีสองตำแหน่งด้วยกันครับ 1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ P7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนของตำแหน่งทั้งสองนี้ คือ 10,900 บาทครับ แต่ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาอีก พูดง่ายๆ ว่าอาจจะเรียกเพิ่มได้อีก อ๋อลืมบอกไปครับ รับสมัครตั้งแต่วันที่? 16? พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม? 2552 สำหรับคุณสมบัติขั้นต้นของตำแหน่งทั้งสองนี้ คือ – จบปริญญาโทสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ … – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่ดี – มีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารได้ดี เอาเป็นว่าตำแหน่งทั้งสองนี้ ผมว่าน่าสนใจมากๆ เลยนะครับ สำหรับบรรณารักษ์ที่จบปริญญาโทมากนะครับ เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆ สนใจก็ลองติดต่อดูได้นะครับ ที่ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือจะสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.car.chula.ac.th/apply/apply.php รายละเอียดอื่นๆ ลองเข้าไปดูที่ http://www.car.chula.ac.th/web/form/news/id/160/

รับสมัครอาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ

LibraryHub ช่วยหางานวันนี้ผมขอแนะนำ ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลองอ่านรายละเอียดตามไฟล์ด้านล่างนี้นะครับ ไฟล์รับสมัครอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ผู้สนใจตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันและเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 29 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 – 15.00 น. การสอบคัดเลือก ประกอบด้วย – สอบวิชาเฉพาะ – สอบสอน – สอบความสามารถในการใช้ภาษาไทย – สอบสัมภาษณ์ เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดกันดูนะครับ ยังมีเวลาพอที่จะได้เตรียมตัวอยู่บ้าง ยังไงก็สู้ๆ นะครับ